Medrese Nedir? Sözlük Anlamı

0

Medrese ne anlama gelir? Medrese kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Medrese

1. İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer
“Geceleri de ya bir cami ya da bir medrese köşesinde kıvrılır yatarmış.” – Y. K. Karaosmanoğlu
2. Fakülte
içinden çıkılmaz boş tartışmaların konusu olmak

MEDRESE

Eskiden bizde, bugün de birçok Müslüman ülkelerinde, özellikle din, hukuk adamı yetiştiren okullara medrese denir. Bu okullar, çoğunlukla, camilerin yanında bulunan, bir avlu içinde birçok odalardan kurulu yapılardır.

Medreseler değişik derecelerde olurdu. Bugünkü ortaokul, lise, üniversite öğrenimine karşılık çeşitli medreseler vardı. Bunlarda yalnız Arapça, Kuran değil, matematik, mantık gibi bilgiler de öğretilirdi.

Yurdun bütün büyük şehirlerinde medreseler vardı. Sivas, Konya, Sinop, Kayseri, Erzurum gibi, yurdun her bölgesinde büyük medreseler yapılmıştır. Bunlar, tek katlı, taş yapılardı. Yan yana hücrelerden meydana gelir, bu odalarda, yatak sermek için bir taş seki (yüksekçe set) bulunurdu. Medresede ders okuyan öğrenciler, birer ikişer bu odalarda yatar kalkarlar, bazen yemeklerini de kendileri pişirirlerdi. Büyük medreselerin mutfak bölümleri olurdu. O şehre gelen tanınmış bilim adamları da medreselerde misafir edilirdi.

Bazı medreseler, selatin camileriyle birlikte düşünülüp yapılmıştır; bunlar, imaretleri, hastaneleri, çeşitli derecede ders yapan bölümleriyle bir «külliye» (bütün) meydana getirirlerdi: Fatih Külliyesi, Süleymaniye Külliyesi gibi. Bunların hepsi aynı zamanda yapılmış, sonradan tamamlananları da vardı. Medresede ders okutanlara müderris denirdi.


Leave A Reply