Mehmet Suphi Ezgi Kimdir?

0
Advertisement

Mehmet Suphi Ezgi Kimdir ve ne yapmıştır? Mehmet Suphi Ezgi hayatı, biyografisi, çalışmaları ve eserleri, Mehmet Suphi Ezgi hakkında bilgiler.

Mehmet Suphi Ezgi

Mehmet Suphi Ezgi Kimdir?

Mehmet Suphi Ezgi (1869-1962); Türk müzik bilgini ve bestekarıdır. Üsküdar’da doğdu. Babası İsmail Zühtü Bey’dir. 5 yaşında müzik eğitimine başlandı. Devrin en büyük bestekarlarından bu arada Zekai Dede’den müzik bilgisini ilerletti. Tamburu “eski mektep” denilen XVIII. yüzyıl tarzının son mümessillerinden öğrendi. Geleneksel tarzda mükemmel bir tamburi ve hanende olarak yetişti. Binlerce parçayı da ezberlemek suretiyle geçti. Sonradan Batı müziğine de çalıştı ve Manas’tan armoni vs. öğrendi. 1892’de İstanbul askeri tıbbiyesinden doktor yüzbaşı rütbesiyle çıkıp Bingazi’ye atandı. Çeşitli hastanelerde başhekimliklerde bulunduktan, Milli Mücadele’ye de katıldıktan sonra 1923’te kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. İstanbul Konservatuvarı’nda Türk müziği tasnif heyetinde yıllarca çalıştı.

Eserleri

Türk müziği ilminin son zamanlarda unutulmuş olması, 500 yıldır bu konuda ilmi bir eser yazılmamış bulunması karşısında, Türk müziği üzerinde 3 dilde yazılmış bütün kaynakları inceleyen Mehmet Suphi Ezgi, çalışmaları ile Rauf Yekta Bey’i pek aşmış, Sadettin Arel’in mükemmel eseri “Türk Musikisi Nazariyatı” na geçit teşkil etmiştir.

Bu çalışmaları arasında ayrıca ilk defa olarak “édition critique” usulüyle Türk müziği klasiklerini yayınlıyan Mehmet Suphi Ezgi, 700’den fazla eser bestelemişse de, bunların yalnız 165’ini yayınlanmaya layık görmektedir. “Ameli ve Nazari Türk Musikisi” adını taşıyan çok büyük 5 ciltlik eseri olağanüstü uzun bir hayat boyunca devam etmiş bir çalışmanın ürünüdür. İstanbul Konservatuvarı tarafından bastırılmıştır. Diğer basılmış eserleri arasında, Tamburi Mustafa Çavuş’un 36 şarkısını, “Durak” adıyla zamanımıza gelen 39 ilahiyi saymak lazımdır. Üstadı Zekai Dede’nin külliyatını 4 cilt halinde yayınlayanlar arasında olan Mehmet Suphi Ezgi, Türk müziği için bir solfej, bir de tambur metodu yazmıştır. Ali Efendi ile Arif ve Şevki Beyler’in külliyatını hazırlamışsa da bastıramamıştır.

Advertisement

Leave A Reply