Meydan İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Meydanla Sözler

0
Advertisement

İçinde meydan kelimesi geçen atasözleri nelerdir, atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Meydan hakkında atasözleri ve anlamları.

Meydan İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Meydan İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ” at bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz”
  bir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her zaman eksiksiz olarak ele geçmez.
 • “at olur, meydan olmaz (bulunmaz), meydan olur (bulunur), at olmaz (bulunmaz)”
  gerekli şartlar her zaman bir arada bulunmaz.
 • at ölür meydan (nalı) kalır, yiğit ölür şan (namı) kalır
  yaşarken iyi işler yapmalı, iyi bir ad bırakılmaya çalışılmalıdır.
 • “at var, meydan yok”
  yapacak güç var ancak kullanma imkânı yok.
 • “baba (evlat, oğul) ekmeği zindan ekmeği, koca (er) ekmeği meydan ekmeği”
  bir kadın için babasının veya çocuğunun evinde barınıp onların eline bakmak çok kötü bir durumdur; onun gönül ferahlığı ile yaşayacağı yer, kocasının evi, serbestçe harcayacağı para kocasının parasıdır.
 • “er ekmeği, meydan ekmeği”
  kadın, kocasının kazancını rahatça yer.
 • “yiğidin malı meydandadır”
  çıplak gezmekten hoşlanan ve utanması, sıkılması olmayan kimselerle alay etmek için kullanılan bir söz
 • “yiğit meydanda belli olur”
  sözle atıp tutmak kolaydır, asıl marifet, işbaşında kendini göstermektir.

Meydan Nedir? Sözlük Anlamı

“Meydan”
1. Alan, saha
“Yüz binlerce asker sokakları, meydanları, kırları dolduruyordu.” – Ö. Seyfettin
2. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri
“Şehir kapılarının önündeki meydanlarda davul zurna çalınıyor, cirit, bar oynanıyordu.” – A. H. Tanpınar
3. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık
“Kileri kilitlemezdi, paraları meydanda dururdu.” – Ö. Seyfettin
4. Fırsat, imkân veya vakit
5. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılan yer

 • “meydan dayağı ”
  Ceza olarak açıkta ve kalabalık içinde suçlulara atılan dayak
 • “meydan korkusu ”
  Alan korkusu
 • “meydan muharebesi ”
  Meydan savaşı
  “Meydan muharebesi yüz kilometrelik bir cephe üzerinde cereyan ediyordu.” – Atatürk
 • “meydan saati ”
  Halkın yararlanabilmesi için alanlara konulan büyük saat
 • “meydan savaşı ”
  Bir savaşta, kesin sonuç almak için düşmana karşı bütün güçlerle yüklenilen ölüm kalım savaşı, meydan muharebesi
 • “meydan sazı ”
  On iki teli olan, sesinin yüksekliği sebebiyle açık yerlerde çalınmaya uygun, halk ozanlarının kullandığı en büyük saz, divan sazı
 • “at meydanı ”
  1. Atların pazarlandığı yer
  2. At veya at arabası koşularının yapıldığı yer
 • “er meydanı ”
  1. Güreş meydanı
  2. Kahramanlığın, cesaretin, güç ve yeteneğin gösterileceği yer
  “Mustafa Kemal için de bayrağımız uğruna er meydanına atılmaktan başka çare var mıydı?” – E. C. Güney
  3. Boy ölçüşülecek, yarışılacak durum
 • “hava meydanı ”
  Havalimanı
 • “köy meydanı ”
  Genellikle köyün ortasında bulunan geniş alan
 • “ok meydanı ”
  Ok atma ustalığı edinilen veya ok atma yarışı yapılan alan
 • “siyaset meydanı ”
  1. Siyasi konularda çeşitli kesimlerden görüşlerin ortaya konduğu ve tartışıldığı yer veya ortam
  2. Ölüm cezalarının uygulandığı yer
 • “söz meydanı”
  Serbestçe konuşulacak yer


Leave A Reply