Mihail Şolohov Kimdir?

0
Advertisement

Mihail Aleksandroviç Şolohov kimdir? Mihail Şolohov hayatı, biyografisi, eserleri, kitapları hakkında bilgi.

Mihail ŞolohovMihail Aleksandroviç Şolohov; SSCB’li yazardır (Rostov/Krulijin 1905-Rostov 1984).

Tikniy Don (Sakin Don Ve Durgun Akardı Don-Don Nehri Sakin akar) 1940 eseri Tolstoy’un Savaş ve Barış’ına denk sayılan öykü ve roman yazarıdır.

Birinci Dünya Savaşı yıllarını savaş cephesi ve cephe gerisiyle koşut olarak anlatan eseri, gerçekten Tolstoy’unkini yöntem olarak andırır. Şolohov, bir devrim insanı olduğu halde o yılların çatışma cephelerini nesnellikle anlatmakla yetinir, kesinlikle yan tutmaz, köylüler ve Kazaklar arasındaki bilinçsizlik durumunu olduğu gibi yansıtır. Köyde doğdu, Kazaklar arasında büyüdü, 15 yaşlarında Kızıl Ordu’ya katıldı, Komünist Parti’ye üye alındı (1932), kendini yetiştiren çalışmalarla seçkinleşti. İkinci Dünya Savaşı’nda Pravda gazetesinin savaş muhabirliğini yaparken birçok romanının konularını kazanmış oldu. SSCB Bilimler Akademisi üyeliğine (1949), Sovyet Yazarlar Birliği’ne (1954), Komünist Parti’nin Merkez Komite üyeliğine (1961) seçildi, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı (1965).

Edebiyat kalemini ilkin gazetecilikte yetkinleştirdi, öykü türündeki başarısını çabuk kazandı: Donskie Raskazy-(Don Hikâyeleri) 1926. Sakin Don romanına hemen hemen 15 yılını verdiyse de kazandığı başarıyla emeği ödüllendirilmiş oldu (1928-1940, 4 cilt, dilimize iki kez çevrildi). Uyandırılmış Toprak (Pondyataya Tselina), köy yaşamının ve tarım işlerinin kolektifleştirilmesini üstün başarıyla anlatır (1938). Savaşı konu edindiği başka iki romanı: Oni Srajalis za Rodinu (Vatan İçin Dövüştüler) 1966; Sud’ha Çeloveka (İnsanın Yazgısı) 1967. 1941′ de Stalin Ödülü’nü, 1955’de Lenin Nişanı’nı almış olan Şolohof un başka romanları ve öykü derlemeleri de vardır.

Advertisement

Leave A Reply