Mir Emad Hassani Kimdir?

0
Advertisement

Mir Emad Hassani kimdir ve ne yapmıştır? Mir Emad Hassani hayatı, biyografisi, sanatı ve eserleri hakkında bilgi.

Mir Emad Hassani

Mir Emad Hassani; (d. 1535/54 ?, Kazvin – ö. 1615, Isfahan), nestalik yazıda en büyük İranlı hattattır. Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan soyundan geldiği için Haseni sayılır. Öğrenimine Kazvin’de başladı; ilk yazı hocası Molla Muhammed Hüseyn-i Tebrizi idi. Bir süre devlet büyüklerinden Ferhad Han Karamanlı’nın hizmetinde çalıştıktan sonra İsfahan’a giden Emâd, saraya girdi ve I. Abbas’ın sevgi ve yakınlığını kazandı. Orada 16 yıl kaldı. Ünü kısa sürede bütün İslam dünyasına yayıldı. Öte yandan iftiralara uğradı, Sünni olduğu ileri sürülerek suçlandı. Mir Emad Hassani’nin kendine serzenişlerde bulunduğunu duyan şah ona yüz çevirdi. Emâd bir gece hançerlenerek öldürüldü. Ölümü üzerine Hint-Türk hükümdarı Cihangir’in “Emâd’ı bana verselerdi karşılığında ağırlığınca mücevher verirdim” dediği söylenir.

Ünü dolayısıyla şiirlere konu olan Mir Emad Hassani, önceleri Mîr Ali Henevi’yi, sonra da Baba Şah Isfahani’yi taklit etmiş, sonunda bu iki hattatın sanatını kaynaştırarak kendi üslubunu ortaya koymuştur. Kendinden önce ve sonraki hattatların en büyüklerinden sayılır. Türk hattatları da 19. yüzyılın başına değin onun üslubunu benimsemişlerdir. Nureddin Muhammed Lahici, Mîr İbrahim, Ebu Turab Isfahani, Derviş Abdi Buharai gibi tanınmış öğrenciler yetiştiren Mir Emad Hassani’nin günümüze pek çok yazısı ulaşmıştır. Dünyanın hemen her büyük kitaplığında onun yapıtlarından örnekler vardır. Türkiye’de de İstanbul Üniversitesi ve Topkapı Sarayı kütüphanelerinde yazıları bulunmaktadır.


Leave A Reply