Misafir, Misafirlik İle İlgili Atasözleri Anlamları ve Açıklamaları, Misafir Geçen

17
Advertisement

İçinde ve anlamında misafir, misafirlik, konuk olmak geçen atasözleri ve açıklamaları. Misafir hakkında atasözleri ve anlamları.

Misafirlik İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Misafir – Misafirlik İle İlgili Atasözleri Anlamları ve Açıklamaları

 • ***ahmak misafir ev sahibini ağırlar
  başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.
 • ***köylü, misafir kabul etmeyiz demez, konacak konak yoktur der
  kişi bir işi yapmak istemezse doğrudan doğruya yapmam demez de birtakım gerekçeler ileri sürerek bunu gerçekleştirmenin olanağı bulunmadığını söyler.
 • ***misafir kısmeti ile gelir
  misafirin geldiği evde ya yiyecek bulunur veya beklenmedik bir yerden o sırada yiyecek gelir.
 • ***misafir misafiri (dilenci dilenciyi) istemez (sevmez), ev sahibi ikisini de
  misafir, bütün ağırlamaların yalnız kendisi için olmasını istediğinden gittiği yere başka bir misafirin gelmesini istemez; ev sahibi de hiç misafir gelmese de rahatım bozulmasa diye düşünür.
 • ***misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır
  Tanrı, misafirin yediğinden kat kat fazlasını, misafir ağırlıyor diye ev sahibine verir.
 • ***misafir umduğunu değil bulduğunu yer
  konuk, ev sahibinin kendisine çok şeyler ikram etmesini bekleyebilir ama ev sahibi ancak evinde olanları ikram edebilir.
 • ***misafir üç gün misafirdir
  misafir bir yerde üç gün kalırsa ne ev sahibi bunu fazla bulur ne de misafir uzun kaldım diye üzülür ama üç günden sonrası her ikisi için de sıkıcı olur.
***misafirin umduğu ev sahibine iki öğün olur
misafir, ev sahibinin kendine çok şeyler ikram edeceğini umar ama beklediklerini bulamayabilir.
 • ***misafirlik üç gündür
  misafir bir yerde üç gün kalırsa ne ev sahibi bunu fazla bulur ne de misafir uzun kaldım diye üzülür ama üç günden sonrası her ikisi için de sıkıcı olur.
 • ***şaşkın misafir, ev sahibini ağırlar
  başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.
 • ***kurda konuk (komşu) giden, köpeğini yanında götürür
  saldırgan biriyle karşılaşacak olan kişi, kendisini koruyacak önlemler almalıdır.
 • ***gel demesi kolay ama git demesi güçtür
  bir kimseyi işe almak, bir misafir çağırmak kolaydır ancak bir kimsenin işine son vermek, misafire git demek zordur.
 • ***iç güveyisi iç ağrısı
  iç güveyisi misafir gibidir, evdekiler sürekli olarak onu ağırlamaya çalışır ve bu durumdan da rahatsız olurlar.
Seyrek Git Sen Dostuna Kalksın Ayak üstüne:

ANAFİKİR : Sık görüşmeler dostlukların değerini düşürür.

Kişinin dostundan göreceği sevgi ve ikram, ona duyulan özlem ile bağıntılıdır. Özlemleri de, kısa süren ayrılıklar yaratır. Sıkça yapılan görüşmeler özlemi de yaratmayacağı için, dostların birbirlerine göstermeleri gereken sevgiyi de azaltacaktır. Çünkü bir işin sürekli yapılması, sevilen yemeğin her gün yenmesinin bıkkınlık yarattığı gibi dostların sürekli görüşmeleri de bıkkınlık yaratır. Sevgilerin saygıların azalmasına, hatta zamanla yok olmasına yol açar.

Misafir Umduğunu Değil Bulduğunu Yer:

ANAFİKİR: Misafire, ancak evde bulunanlarla ikramda bulunulur.

Misafirlik Türk toplumunda çok önem verilen bir gelenektir. Misafire çok değer verilir. Onu memnun etmek için elden gelen çabalar harcanır. Toplumsal ilişkilerin daha sağlıklı olması için de bu gelenek sürer gider. Misafirlik geleneğinin sürmesi için, misafirin ev sahibinden çok şeyler beklememesi, ev sahibini gücünün üstün davranmaya mecbur etmemesi gerekir. Özellikle misafirliği, yalnız, yapılacak ikramlar için yapmamalı, karşılıklı duygu ve düşünce alışverişi için, yaşamın sıkıntıları karşısında biraz ferahlamak için yapmalıyız.

Advertisement

17 yorum

Leave A Reply