Mısır Takvimi Özellikleri Nelerdir? Babil ve Atina Takvimleri

0
Advertisement

Eski Mısır takvimi nedir? Eski Mısır’da kullanılan takvim ve özellikleri hakkında bilgi. Ayrıca kısa bir şekilde antik Babil ve Yunan takvimleri.

Mısır Takvimi; 365 gün 1/4’lük Güneş yılını bulanlar Mısırlılardır. Mısırlılar, İ.Ö. V. binden sonra, yılı her biri 30 günden oluşan 12 aya bölmeye başladılar, ayrıca 5 artık günü (epagomendi) de hesaba katıyorlardı. Mısırlılar, gökbilimciler tarafından “kararsız” ya da “sabit olmayan” yıl diye adlandırılan yıllarının, yaklaşık 6 saat daha kısa olduğunu, kuşkusuz 1460 yıl sonunda Sirius’un doğuşuyla beliren yeni yılın, resmi yılın 1. günüyle yeniden çakıştığını da bilmekteydiler. Hatta bu dönemi Sirius’un Mısır dilindeki adı olan Sothis’ten esinlenerek adlandırmışlardı.

Yahudilerin, almaşık olarak 29 ve 30 gün çeken 12 aya ayrılmış 354 günden oluşan ve yaklaşık her üç yüda bir, bir artık ayı olan bir ay-gün takvimleri vardı. Günümüzde bu ayları belirten adlar Babil’deki tutsaklık dönemine dayanır: Tişri, Marçeşvan, Kislev, Tebet, Şebat, Adar, Nisan, îyar, Sıvan, Tammuz, Ab, Elul.

Babil yılı

Babil Kulesi

Babil Kulesi

Eski Mısır yılı gibi, 365 günlük bir kararsız yıldı: 30’ar günlük 12 aydan meydana geliyordu ve buna 5 tamamlayıcı gün ekleniyordu. Perslerin yılı da, 365 günlük bir kararsız yıldı (5 ek günü vardı); aynı günleri bir sayı yerine bir adla belirtilmişti. Daha başka uygarlıkların da bu “ay ya da gün” sorunu ve artıklık sorunu konusunda bilgileri vardı. Bu arada Hintlilerin, 12 aya bölünmüş 365 gün 6 s 12 dk 30 sn’den oluşan bir gökbilim (astronomik) yılının olduğunu da kısaca belirtmek gerekir. Hintlilerin ayrıca 365 günlük sivil bir yılları da vardı; söz konusu yıl, 50 yıllık bir çevrim oluşturan bir artıklık dizgesinden meydana geliyordu ve büyük yılın içindeki her yıl özel bir ad taşıyordu. Çinlilerin 29 ve 30 günlük aylardan oluşan bir Ay yılı vardı ve artıklık dizgeleri, 19 yıllık bir dönem içinde yedi kere tam bir ay eklenmesine dayanıyordu.

Atinalılar

Atinalılardaysa yıl 12 Ay ayına bölünmüştü. Ayın ilk günü, yeniayın akşam ilk kez görüldüğü gündü; buna göre, dolunay, yalnızca yaklaşık olarak ay ortasını belirtiyordu. Ama Ay ayı yaklaşık 29 gün ve 13 s’ten oluştuğundan, ayları bazen 29, bazen de 30 olarak kabul etmek gerekti. Her iki yılda bir 30 ya da 29 günlük artık bir ay (mensis embolismalis) eklendi. Böylece, normal yılda 354 gün, embolismalis yılındaysa 384 ya da 383 gün vardı. Bu embolismalis yılı 7,5 gün daha uzundu; söz konusu hatayı gidermek için, zaman zaman artık ay ortadan kaldırılıyordu. Her Attike ayı, 3 on güne bölünmüştü.

Advertisement

Leave A Reply