Muallim Cevdet İnançalp Kimdir?

0
Advertisement

Muallim Cevdet İnançalp kimdir? Muallim Cevdet İnançalp hayatı, biyografisi, eserleri ve çalışmaları hakkında bilgi.

Muallim Cevdet İnançalpMuallim Cevdet İnançalp; (d. 1883, Bolu – ö. 1935, İstanbul), eğitimci ve yazar. Çeşitli eğitim görevlerinin yanı sıra arşiv çalışmalarında da bulunmuştur.

İlk ve orta okulu Bolu’da, liseyi Kastamonu’da okudu. Bir süre İstanbul Hukuk Mektebi’ne gitti; daha sonra yatılı olarak İstanbul Erkek Muallim Mektebi’ne girdi. Babası ölünce ailesini geçindirmek için Darüşşafaka Lisesi’nde etüt öğretmenliğine başladı. Aynı yerde Arapça dersleri verdi. Burhan-ı Terakki Mektebi ile Ortaköy’deki Şemsülmekâtip Rüştiyesi’nde çalıştı. Bakû islam cemaatinin çağrısı üzerine gittiği Bakû’da Darülmuallim’in ders programını hazırladı ve Türkçe dilbilgisi okutulmasını sağladı. Rusça ve Latince öğrendi. Ahmed Ağaoğlu’nun gazetesinde Türk milliyetçiliği konusunda yazılar yazdı. Pedagoji ve tarih araştırmaları yaptığı sırada Rus hükümeti tarafından sınır dışı edilince İstanbul’a döndü (1908). II. Meşrutiyet döneminde çeşitli okullarda ders verdi. İstanbul’da Darülmuallim’in pedagoji öğretim üyeliğine getirildi. Türk dili ve sosyoloji okuttu. Orta dereceli okullarda dil, tarih, din, felsefe ve coğrafya öğretmenliği yaptı. Görevinin sık sık değişmesi ve geçim sıkıntıları yüzünden sağlığı bozulunca iki yıl çalışmadı. 1932’de Başbakanlık Resmi ve Tarihi Evrak Tedkik ve Tasnif Heyeti reisliğine getirildi. Üç yıl sonra İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Heyeti reisliğine atandıysa da hastalığı yüzünden bu görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Muallim Cevdet, Batı düşüncelerini incelemiş aydın Doğulu kişiliğiyle ve geniş kültürüyle öne çıktı. Batı düşüncesini özümsemesine karşın ulusal ve dinsel yanı ağır basan bir eğitimciydi. Türk arşivciliğine de önemli katkılarda bulundu ve yaşamı boyunca topladığı çeşitli ferman, berat, mühür ve yazma kitaptan oluşan birçok değerli belgeyi ölmeden önce İstanbul Belediye Kütüphanesi’ne bağışladı. Bunlar arasında 700 yazma, 4 bin kadar Almanca, Fransızca ve İngilizce, 6 bin kadar da Arapça, Farsça ve Türkçe basılı kitap vardı. Başlıca yapıtları arasında Zamanımızda Usûl-i İnşa ve Muhabere (1925), Askeri Din Dersleri (1928), Spor Ruhu (1928, Ahmet Cevat Emre’yle birlikte), İbn Batuta’ya Zeyl (1932), Müderris Ahmed Naim (1935) ve Tarihi Sözlük (ancak altı forması basılmıştır) sayılabilir.


Leave A Reply