Mumya ve Mumyalama Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Mumya nedir? Mumyaların özellikleri nelerdir? Mumyalama işi ve mumyalama teknikleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Mumyalama

Çok eski çağlarda, birtakım kokulu maddeler kullanarak bozulmadan kalabilecek duruma getirilmiş cesetlere mumya denir. Bunlar en çok Mısır’da meydana çıkarılmıştır.

Eski Mısırlılar bir kimsenin öldükten sonra günün birinde dirileceğine, dirilince de gömüldüğü andaki görünüşünü yeniden alacağına inanırlardı. Bu inanç yüzünden o çağlarda Mısır’daki mumyacılık, bugünkü uzmanları bile şaşırtacak derecede ilerlemişti. Tarihî kazılarda bugüne kadar, Mısır mumyacılığının mükemmelliğine erişebilmiş başka bir çeşit mumyacılığa rastlanmamıştır. Mısır mezarlarında yapılan kazılarda arkeologlar, çağımıza kadar olduğu gibi kalabilmiş birçok eski ceset ortaya çıkarmışlardır. Bunlar dünyanın birçok yerlerindeki müzelerde, sanat galerilerinde teşhir edilir. Mısır mumyalarından en ünlüleri, eski Mısır firavunlarından II. Ramses’le Tutankamun’un mumyalarıdır.

Çağımızda bilginler henüz, eski Mısır mumyacılarının usullerini, kullanmış oldukları maddeleri tam olarak keşfedememişlerdir. Ancak, tarihî incelemelerden elde edilen bilgiye göre, Mısırlılar fakir ölülerle zengin ölüler için ayrı ayrı mumyalama usulleri kullanırlardı. Zenginlerin mumyalanması çok daha büyük bir özenle, incelikle yapılıyordu. Fakir bir insan ölünce Mısırlılar onun vücudunu önce ya tuzla, ya da sodyum karbonatla kuruturlar, sonra kalın kumaşlarla sıkı sıkı sararlardı. Zengin bir kimsenin ise, önce bağırsakları, beyni çıkarılır, bunlar ayrı saklanırdı. Vücudun geri kalan kısmına önce bazı çok önemli işlemler yaparlardı. Bu işlemlerin hangi maddelerle yapıldığını, nasıl meydana getirildiğini açıklamak şimdilik mümkün olamamaktadır ancak bu konuda çalışmaların sürekliliği mevcuttur.

Advertisement

Yalnız, bunlar tamamlandıktan sonra, cesedin yetmiş gün sodyum karbonat içinde bırakıldığı, ondan sonra yıkandığı, ince bezlerle sımsıkı sarıldığı biliniyor. Zenginlerin mumyalanmasında vücut, bütün olarak değil, kollar, bacaklar ayrı ayrı sargılanırdı. Başı da başka bir usulle mumyalanırdı: Önce bezler ince ince kesilir, kat kat saracak şekilde başa tutkallanır, sonra bezlerin üzerine ölen kimsenin yüz hatları çizilirdi.

Mısır mumyalarından başka, iklimin çok kurak olduğu bazı bölgelerde, bu mumyalar kadar mükemmel bir şekilde zamanımıza kadar bozulmadan kalabilmiş cesetlere de rastlanmıştır. Mumyalanmadığı halde bu cesetlerin çürümeden kalmış olmasında hava şartlarının, toprak özelliklerinin etkisi olmuştur. Peru’da, Meksika’da meydana çıkarılan bu cesetlere de «mumya» denir.


Leave A Reply