Müstenidat Nedir? Sözlük Anlamı, Hukuk, Felsefe ve Mantıkta Anlamı ve Kullanımı

0

Müstenidat ne anlama gelir? Müstenidat kelimesi, Arapça kökenli olup hukuk, felsefe ve mantık alanlarında kullanılır. Hukuki argümanlarda dayanak noktalarını, felsefi düşüncelerin temellerini ifade eder. Örnek cümlelerle müstenidatın kullanımını öğrenin.

Müstenidat

Müstenidat” kelimesi, Arapça kökenli bir terimdir ve “istinat edilen, dayanılan, dayanağı olan” gibi anlamlara gelir. Bu terim genellikle hukuk, felsefe ve mantık gibi alanlarda kullanılır.

Hukuk bağlamında, müstenidat, bir hukuki argümanın dayandığı temel prensipleri, hukuki kaynakları veya delilleri ifade eder. Yani, bir hukuki iddianın veya savunmanın temelini oluşturan dayanak noktaları müstenidat olarak adlandırılır. Hukuki bir argümanın gücü ve geçerliliği, bu müstenidatlara olan uygunluğuna bağlı olabilir.

Felsefe ve mantık alanlarında ise müstenidat, bir düşünce veya argümanın temelini oluşturan prensipler, önermeler veya varsayımları ifade eder. Bir düşünce sistemi veya argümanın sağlam olup olmadığını değerlendirirken, müstenidatların tutarlılık ve mantıklılık açısından incelenmesi önemlidir.

Müstenidat Kelimesi Cümle İçinde Kullanımı

 1. Hukuki savunmamızın müstenidatı, net deliller ve kanıtlar üzerine kurulmuştur.
 2. Düşünce sistemimizin temel müstenidatları, ahlaki değerlere dayalı evrensel prensiplerdir.
 3. Tezini desteklemek için yazar, argümanının müstenidatını sağlam kanıtlarla desteklemiş.
 4. Olayın çözümü için başvurduğumuz müstenidatlar, geçmiş benzer durumlarda elde edilen tecrübelerdir.
 5. Bilim insanları, teorilerini desteklemek için deneysel müstenidatları kullanır.
 6. Hukuk mahkemesinde, davanın temel müstenidatlarına odaklanılarak karar verilmiştir.
 7. Felsefi düşüncelerin müstenidatları, rasyonel düşünce ve mantığa dayanmaktadır.
 8. Tartışmamızın müstenidatı, tarihsel verilere ve belgelere dayanmaktadır.
 9. Makalenin başlıca müstenidatları, uzmanların yıllar süren araştırmalarının sonuçlarına dayanıyor.
 10. Öğrenciler, ödevlerini yaparken öğrendikleri kavramların müstenidatlarını analiz ederler.
 11. Konuşmasının müstenidatları, derin düşünce ve bilimsel bilgiye dayanıyordu.
 12. Hukuki argümanın gücü, hukuk normlarına uygunluk ve müstenidatların sağlamlığına bağlıdır.
 13. Bilim adamları, hipotezlerini desteklemek için deneysel müstenidatları incelerler.
 14. Olayın detaylarını anlamak için soruşturmacılar, müstenidatları titizlikle analiz ettiler.
 15. Öğrenciler, tezlerini savunurken kullanacakları müstenidatları araştırmaktadırlar.
 16. Kitabın ana tezi, tarihsel belgelere dayanan güçlü müstenidatlara sahiptir.
 17. Konuşmacı, argümanını desteklemek için çeşitli bilimsel araştırmalardan elde edilen müstenidatları sundu.
 18. Hukuk sistemi, adil ve eşitlik temelinde yürütülen müstenidatlara dayanmalıdır.
 19. Felsefi bir tartışmada, düşüncenin temelini oluşturan müstenidatlar üzerinde derinlemesine düşünülmelidir.
 20. Bilim, yeni keşifler yapmak için mevcut teorilerin müstenidatlarını sorgular.

Müstenidat Kelime Anlamı

“Müstenidat” kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Bu kelime, Arapça kökenli olan “استناد” (istinad) kökünden türetilmiştir. “استناد” kökü, “dayanmak, istinat etmek, dayanılan yer” gibi anlamları içerir. Türkçe’de “müstenidat” kelimesi, bu kökten türetilerek kullanılmaktadır ve genellikle hukuk, felsefe gibi alanlarda dayanak, temel veya referans noktalarını ifade etmek için kullanılır.


Leave A Reply