Fizikte Periyodik Hareket Ne Demektir?

0
Advertisement

Periyodik hareket nedir? Fizikte periyodik hareketin tanımı ve periyodik hareket ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Periyodik hareket, dönemli hareket olarak da bilinir, fizikte, eşit zaman aralıklarında yinelenen hareket; bu zaman aralığı periyot (dönem) olarak adlandırılır. Salıncaklı bir koltuğun, zıplayan bir topun, titreşen bir diyapozonun, suda oluşan dalgaların ve Güneş çevresindeki yörüngesinde dolanmakta olan Yer’in hareketi periyodik harekete örnek olarak verilebilir. Bütün bu hareketlerde hareketin kendini yineleme süresi periyot (dönem) olarak adlandırılır.

Basit harmonik harekette, periyot bir titreşimin tamamlanması için gereken zamandır. Bu nedenle periyot frekansın tersidir: Periyot = l/frekans. Örneğin bir sinek kanatlarını saniyede 50 kez çırpıyorsa kanat hareketinin periyodu 0,02 saniyedir.

Bir çember üzerinde sabit hızla dolanan bir noktanın çemberin herhangi bir çap çizgisi üzerindeki izdüşümü basit harmonik hareket yapar. Noktanın çember üzerinde sabit hızla hareket ediyor olmasına karşın, noktanın izdüşümü, merkeze yaklaşmakta ya da uzaklaşmakta oluşuna göre hızlanır ya da yavaşlar, izdüşüm noktasının merkezden uzaklığının ivmesine oranı c ile gösterilirse, bu basit harmonik hareketin periyodu (T) şu eşitlikle verilir: T=2n4c. Harmonik dalga biçimleriyle (örn. sinüs biçimli dalga) betimlenebilen dalgalar periyodiktir. Dalganın yayılma hızı vve dalgaboyu da A ise, periyodu T=X/v olarak verilir. Frekans (f) periyodun tersi olduğundan (bir başka deyişle /= l/T olduğundan) bu eşitlik /= v/A olarak da yazılabilir.


Leave A Reply