Muvahhidler Kimlerdir? Nerede ve Ne Zaman Yaşadılar?

0
Advertisement

Muvahhidler kimlerdir? Muvahhidler nerede ve ne zaman yaşamışlardır? Muvahhidler dönemi ve tarihi hakkında bilgi.

Muvahhidler; 12-13. yüzyıllar arasında İspanya’da kurulan Berberi hanedanıdır. Devletin kuruluşu, önceleri bir politik-dinsel nitelik taşıyan bir hareketle başladı. Bu hareketi başlatan Muhammet bin Tumart (1078-1130) adlı bir Berberidir. Simgesel bir ünvan olan el-Mehdi adını benimseyerek, Atlas Sıradağları üzerinde yaşayan Berberi kabilelerine Tevhidi (Allah’ın birliği) İslâmlığın ilk kuruluş yıllarındaki gibi arı bir inanç olarak yaymaya koyuldu. Kendisine inananlara ve onun yolundan gidenlere Muvahidun adı verildi.

Muvahhidler Kimlerdir? Nerede ve Ne Zaman Yaşadılar?

Tumart’ın ölümünden sonra yerine Abdülmümin bin Ali geçti (1130). Devletin gerçek kurucusu olan Abdülmümin, tevhid inanışının etrafında toplananlarla Magrip ve çevresinde kan ve ateş yağdırmaya başladı. 1144-1146 arasında Tlimsan’ dan Murabıtları çıkardı ve tüm askerlerini kılıçtan geçirdi. Daha sonra Fas, Ceuta (Sep-te), Tanca ve Ağmat kentlerini ve başkentleri Marakeş’i 1146-1147 arasında ele geçirdi, böylece Murabıtlar Hanedanı son buldu. Marakeş de Muvahhitlerin başkenti oldu.

1145′ te Abdülmümin İspanya’ya bir ordu gönderdi. Müslümanların elinde bulunan İspanya topraklarında huzuru sağladı. Magrip ve Müslüman İspanya’daki toprakları yönetimi altına aldıktan sonra Abdülmümin bu kez Kuzey Afrika’nın doğusuna yönelerek 1152’de Cezayir, 1158’de Tunus, 1960’ta da Trablusgarp topraklarını ele geçirdi. 1163’te ölen Abdülmümin’in yerine torunları arasında sivrilmiş olan Ebu Yusuf Yakup el-Mansur geçti. El-Mansur 1170’te başkent Magrip’in taşındığı İspanya’daki Sevil (İşbirliyye) Kenti’nde taç giydi. Onun döneminde yapılan görkemli Ulu Cami’nin yapımına 1172′ de başlandı. 1195’te tamamlanabildi.

Muvahhidler İspanya’ya yerleştikten sonra 1212’de Las Navas de Tolosa’da birleşik Hristiyan ordusuyla yaptıkları savaşta ağır bir yenilgiye uğradılar. 600 bin kişilik Muvahhid Ordusu’nun uğradığı ağır yenilgiden sonra geriye ancak 1.000 kişi dönebildi. Bu yenilgiyle birlikte Muvahhidlerin İspanya’ daki egemenlikleri de son buldu. Muvahhidlerin İspanya’daki egemenliklerinin son bulmasından sonra Güney İspanya’da Granada’yı başkent yapmış olan Nasriler, İber Yanmadası’nda İslâm egemenliğini dar bir şeritte yürüten son güç oldu.

Advertisement

Muvahhidler Kimlerdir? Nerede ve Ne Zaman Yaşadılar?

Muhammet en-Nasır İspanya’dan başkenti Marakeş’e geldikten sonra iki yıl kadar daha yaşadı. Magrip’teki Muvahhid egemenliği Abdülmümin’in soyundan gelen dokuz hükümdar tarafından Cenate kabilesinden gelen Benu Marinler tarafından 1269’da başkent Marakeş’in ele geçirilmesine kadar sürdürüldü.


Leave A Reply