Nabukadnezzar Kimdir? Krallığı Dönemi ve Ünlü Rüyası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Nabukadnezzar Kimdir? Nabukadnezzar hayatı, ünlü rüyası, biyografisi, dönemi, Babil krallığı hakkında bilgi.

Nabukadnezzar

Nabukadnezzar

Nebukadnezar II, Babil’in ikinci kralıydı ve MÖ 605’ten MÖ 562’ye kadar hüküm sürdü. Yeni Babil İmparatorluğu’nun en güçlü ve etkili hükümdarlarından biriydi.

Nebukadnezar’ın yönetimi altında Babil, Antik Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak kabul edilen asma bahçeleriyle ünlü, dünyanın en büyük ve en müreffeh şehirlerinden biri haline geldi. Ayrıca Yahuda’nın fethi ve Kudüs’ün ele geçirilmesi de dahil olmak üzere birçok başarılı askeri sefere öncülük etti.

Ancak Nebukadnezar belki de en çok İncil’deki Daniel kitabında yer alan ve Daniel tarafından yorumlanan dev bir heykelle ilgili bir rüya gördüğünün anlatıldığı hikayesiyle ünlüdür. Hikayeye göre, Nebukadnessar bir delilik dönemi geçirmiş ve akıl sağlığını yeniden kazanıp İsraillilerin Tanrısının gücünü fark etmeden önce birkaç yıl boyunca bir hayvan olarak yaşamıştır.

Nebukadnessar MÖ 562 yılında ölür ve yerine oğlu Evil-Merodak geçer. Askeri fetihlerine rağmen Nebukadnetsar, Babil’in kültürel ve mimari mirasına yaptığı katkılar ve İncil tarihindeki rolüyle hatırlanmaktadır.

Advertisement

Rüyası

Nebukadnessar’ın rüyası İncil’in Daniel kitabında ünlü bir şekilde anlatılır. Hikayeye göre, Nebukadnessar çeşitli metallerden yapılmış, başı altından, göğsü ve kolları gümüşten, karnı ve kalçaları bronzdan, bacakları demirden ve ayakları demir ve kil karışımından yapılmış dev bir heykelle ilgili bir rüya görür.

Rüyada, “insan eliyle kesilmemiş” bir taş heykele çarparak onu parçalara ayırmış ve bu parçalar rüzgârla savrulup gitmiş. Taş daha sonra büyüyerek tüm dünyayı dolduran bir dağa dönüştü.

Babil’de tutsak bir Yahudi olan Daniel, rüyayı Nebukadnessar’a yorumlaması için çağrıldı. Heykelin dünya krallıklarını temsil ettiğini, altın başın Babil’i, taşın ise diğer krallıkları yok edecek ve sonsuza dek sürecek olan Tanrı’nın krallığını temsil ettiğini açıkladı.

Rüya, dünya imparatorluklarının yükselişini ve çöküşünü ve Tanrı’nın krallığının nihai zaferini önceden haber veren ilahi bir mesaj olarak görülüyordu. Nebukadnessar’ın rüyasının hikâyesi bugün hâlâ yaygın olarak bilinmekte ve incelenmekte olup, Kutsal Kitap tarihinin ve geleneğinin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.

Kaynak 2

Nabukadnezzar; Babil kralıdır İÖ 605/4-562. Babil Krallığı’nın aynı adlı ikinci ve en ünlü kralı. Babası Nabupolassar’dır. Babasının döneminde Asur İmparatorluğu’nun yıkılışında etkili oldu (İÖ 612). Kalderiler Hanedanı’nı kuran babasının bıraktığı sınırları genişletmek için Akdeniz’e karşı bir sefer düzenledi, kralı tutsak aldı, yerine bir başkasını atadı. Ancak kısa süre sonra bu kral da Tyr kent devleti ve Mısır ile birlik olup Babil’e düşmanca tavırlar alması üzerine İÖ 586’da Nabukadnesar ikinci kez Kudüs üzerine yürüdü ve kenti yeniden ele geçirdi. Halkını Babil ülkesine götürdü. 70 yıl kadar süren Babil esareti, İbranilerin tarihinde önemli bir yer tutar. Babil Krallığı’na en görkemli dönemini yaşatan II. Nabukadnesar, Babil Kenti’nde bir saray, Marduk Tapınağı, zigurrat ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan asma bahçeleri yaptırdı. Ölümünden sonra yerine rahipler sınıfının desteklediği Nabonid geçti.

Advertisement


Leave A Reply