Nebukadnezar Kimdir?

0
Advertisement

Babil devletindeki iki büyük kralların ismi olan Nebukadnezar (Arapça: Buhtünnasr) ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

NEBUKHADNEZZAR [Buhtünnasr], Babil devletinin iki büyük kralının adıdır. I. Nebukhadnezar, M. Ö. 1146-1123 yıllarında hükümdarlık etmiştir. II. Nebukhadnezar ise Babil’in en büyük hükümdarlarından biridir, ülkeyi Elamlılar’ın idaresinden tamamen kurtarıp bağımsız bir devlet haline getirmiştir. Bu bakımdan, dünya tarihinde önemli bir yer tutar. Elamlılar’la Babilliler’in yaptıkları uzun savaşı anlatan hatıraları, eski çağların en önemli tarihi belgelerinden biridir.

II. Nebukhadnezar, Yeni Babil İmparatorluğunun kurucusu Nabopolasar’ın oğludur. M.Ö. 605’te, babasının ölümü üzerine, tahta geçti. Hükümdarlığı sırasında Babil dünyanın en bayındır, en güzel ülkelerinden biri haline geldi. Nabukadnezar, imara çok meraklıydı. Hâtıralarında da kazandığı savaşlardan çok yaptırdığı binaları anlatır. Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Asma Bahçeler de II. Nebukadnezar devrinde yapılmıştır.

II Nebukadnezar, Tirliler’le devamlı savaş halindeydi, 13 yıl süren bu savaşlarda hiçbir başarı elde edemedi. Tarih, Nebukadnezar’ı savaşçı değil, yapıcı bir hükümdar olarak tanır. Bazı tarih kitaplarında Nebukadnezar’ın akli muvazenesinin bozuk olduğu, zaman zaman kendini hayvan sanıp çayırlarda koşarak, ot yiyerek dolaştığı anlatılır.


Leave A Reply