Nicolas Malebranche Kimdir? Fransız Metafizikçi ve Mistik İdealizmin Öncüsü

0

Nicolas Malebranche kimdir? Fransız metafizikçi ve mistik idealizmin öncüsü. Olaycılık ve Tanrı’da Görüş teorileriyle tanınır. Felsefesi, Tanrı’nın tüm etkileşimleri aracı kılıp algıyı belirler. Ahlak ve teodisi üzerine tartışmaları günümüzde de ilgi çekiyor.

Nicolas Malebranche; (1638-1715), Fransız metafizikçi, sistemi Cartesian düşünceye dayanarak geliştirmiş bir filozoftur. Fransız metafiziği tarihinde, sadece René Descartes’tan sonra ikinci sıraya yerleşir. Malebranche, 6 Ağustos 1638’de Paris’te doğdu. Babası Nicolas de Malebranche, Louis XIII’e sekreterlik yapmıştır ve annesi Catherine de Lauzon, Kanada valisinin kız kardeşidir. 1660 yılında Sorbonne’da teoloji okuduktan sonra Oratoryo Cemaati’ne katıldı.

Malebranche’ın felsefesinin özü, bir tür mistik idealizmdir. Malebranche, Recherche de la vérité (1674-1678; Gerçeği Arayış) adlı eserinde, insanın şeyleri ve nesnel gerçekleri, ruhunda bulunan fikir vasıtasıyla subjektif düşünceler ve hisler olarak algıladığını belirtir. Ancak bu fikir Tanrı’da bulunmaktadır, böylece her şeyi Tanrı’da algılarız (vision en Dieu), tüm varlıkların ve şeylerin birincil nedeni olarak. Malebranche, her olayda objektif şeyin ve subjektif izlenimin Tanrı’nın doğrudan araya girmesiyle aynı zamana denk gelmesini sağlayan Ünlü Olaycılık doktrinini geliştirmiştir, bu doktrine göre sadece Tanrı’da düşünür ve hissederiz.

Felsefe tarihinde, Malebranche’ı Descartes ve Spinoza arasında bir bağlantı noktası olarak görmek mümkündür. Malebranche’ın felsefesi ile Spinoza’nın felsefesi arasındaki fark, Malebranche’a göre Evren’in Tanrı’da olduğu, Spinoza’ya göre ise Tanrı’nın Evren’de olduğudur. Malebranche, 13 Ekim 1715’te Paris’te vefat etmiştir.

Nicolas Malebranche

Nicolas Malebranche Felsefesi

Olaycılık: Malebranche, zihin-beden problemine bir yanıt olarak geliştirdiği olaycılık teorisiyle en çok tanınan isimlerden biridir. Olaycılık, zihin ve beden arasında veya genel olarak materyal nesneler arasında doğrudan bir nedensel etkileşim olmadığını öne sürer. Bunun yerine, tüm etkileşimler Tanrı tarafından aracılık edilir.

Malebranche’a göre, dünyada olan her şeyin tek gerçek nedeni Tanrı’dır. İki olay arasında (örneğin, bir bilardo topunun vurulduktan sonra hareketi gibi) nedensel bir ilişki gibi görünen şeyleri algıladığımızda, aslında her iki olayın da bize bağlı görünen bir şekilde gerçekleşmesini doğrudan Tanrı’nın yaptığını belirtir.

Tanrı’da Görüş (Vision en Dieu): Malebranche’ın Tanrı’da görüş felsefesi, olaycılığıyla yakından ilgilidir. Malebranche, dış nesneleri doğrudan algılamadığımızı, ancak zihnimizde Tanrı tarafından üretilen fikirleri algıladığımızı savunur. Bir nesneyi “gördüğümüzde”, aslında gördüğümüz şeyin zihnimizde Tanrı tarafından yerleştirilen bir fikir olduğunu ifade eder.

Bu teori, dış nesneleri doğrudan duyularımız aracılığıyla algıladığımızı savunan ampirist görüşten ayrı bir yaklaşımdır. Malebranche’ın Tanrı’da görüş teorisi, algının tüm aracısı olarak Tanrı’nın rolünü vurgular.

Teodisi ve Ahlak Felsefesi: Malebranche, aynı zamanda kötülük problemi ve ahlakın doğası üzerine tartışmalara katılmıştır. Tanrı’nın iyiliği ve kudretinin dünyadaki kötülüğün varlığıyla uzlaştırılabileceğine inanmıştır. Malebranche, kötülüğün yaratılmış varlıkların sınırlı doğasının kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ve Tanrı’nın planında daha büyük bir amaca hizmet ettiğini savunmuştur.

Ahlak felsefesinde, Malebranche, erdemin önemini ve ahlaki mükemmelliğin peşinde koşmanın önemini vurgular. Gerçek mutluluğun ve doyumun, insanın iradesini Tanrı’nın ilahi iradesiyle uyumlu hale getirmekte bulunabileceğine inanmıştır.

Günümüze Olan Etkileri

Nicolas Malebranche’ın felsefesi, modern felsefenin gelişiminde kalıcı bir etki bırakmıştır. Olaycılık ve Tanrı’da görüş teorisi, nedensellik ve algı üzerine hüküm süren görüşlere meydan okumuştur. Malebranche’ın fikirleri, daha sonraki filozoflar üzerinde de etkili olmuştur; örneğin George Berkeley, benzer prensiplere dayanan idealizm geliştirmiş ve David Hume, Malebranche’ın nedensellik üzerine yaptığı tartışmalara katılmıştır.

Malebranche’ın algı ve nedensellikte Tanrı’nın rolüne vurgu yapması, teolojik tartışmalar için de önemli olmuştur. Onun eserleri, Tanrı’nın müdahalesinin doğası ve Tanrı ile yaratılmış dünya arasındaki ilişki üzerine tartışmalar başlatmıştır.

Sonuç olarak, Malebranche’ın felsefesi, Cartesian rasyonalizmi, Hristiyan teolojisi ve yenilikçi metafizik spekülasyonunun benzersiz bir karışımını temsil eder. Malebranche’ın fikirleri, felsefe, teoloji ve epistemolojinin kesişimlerine ilgi duyan akademisyenler tarafından hala incelenmekte ve tartışılmaktadır.


Leave A Reply