Niksar Ovası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Niksar Ovası nerededir? Niksar Ovası nasıl oluşmuştur, özellikleri nelerdir, ovada neler yetişir? Niksar Ovası hakkında bilgi.

Niksar Ovası

Niksar Ovası, Karadeniz Bölgesi’nde, Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesiminde ovadır. İçinden Yeşilırmak’ın en büyük kolu olan Kelkit Irmağı geçen ovanın uzunluğu 50 km, genişliği ise 10 km kadardır. Kuzeyinde Canik Dağları, güneyinde de Sakarat Dağları yer alır.

Kuzey Anadolu Kırık Kuşağı üstündeki çöküntü alanlarından biri olan ovanın kuzeyinde ve güneyinde kırıklar (fay) vardır. Aynı kuşak üstündeki benzer ovalar gibi, Niksar Ovası da Neojen Bölüm (y. 26-2,5 milyon yıl önce) öncesindeki tektonik hareketler sonucunda ortaya çıkan çöküntünün Neojen Bölüme ait karasal malzemeyle dolmasıyla oluşmuştur. Tektonik hareketler sürdükçe yeni çökmeler olmuş, çevredeki alanlar da yükselmiştir. Ova, daha sonra alüvyonlarla dolarak günümüzdeki görünümünü almıştır. 1942 ve 1943’te oluşan şiddetli depremler ovanın jeolojik gelişiminin sürdüğünü kanıtlamaktadır.

Alçak kesimlerindeki bataklık ve sazlıkların büyük bölümünün kurutulması ve sulama kanallarının açılmasıyla Niksar Ovası Türkiye’nin başlıca tarım alanlarından biri haline gelmiştir. Ovada şeker pancarı ve tahıldan başka çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilir.

Kelkit Irmağı vadisini izleyen tarihsel Amasya-Erzurum yolu ile Sivas’ı Tokat üzerinden Karadeniz kıyısındaki Ünye’ye bağlayan yol bu ovada kesişir.

Advertisement

Leave A Reply