Nitro Bileşikler Nelerdir? Özellikleri, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Nitro bileşikler nelerdir, Nitro Bileşiklerin özellikleri nelerdir? Nitro bileşiklerin yapısı, türleri neledir, hakkında bilgi.

Nitro Bileşikler

Nitro Bileşikler; molekül yapısında karbon atomuna bağlı bir nitro grubu \displaystyle \left( N{{O}_{2}} \right) bulunan organik bileşikler. Nitro bileşikleri kutupsaldır; yapılarında nitro grubundan başka tepkin bir grup bulunmadığından az miktarlarda da olsa yalnızca suda çözünebilen renksiz ya da açık sarı renkli sıvılardır. Sanayide patlayıcı madde üretiminde, çözücü olarak ve çeşitli kimyasal süreçlerde hammadde olarak kullanılır.

Nitro bileşikleri genellikle bir organik bileşiğin nitrik asitle tepkimesi sonucunda elde edilir; nitrolama olarak adlandırılan bu süreç hazırlanmak istenen bileşiğe göre değişik koşullarda gerçekleştirilir. Örneğin, benzen ya da toluen gibi aromatik bileşiklerin nitrolanmasında yaygın olarak nitrik ve sülfürik asit karışımından yararlanılır ve işlem 100°C’de ya da daha düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilir. Alifatik bileşiklerin nitrolanması için ise bu koşullar uygun değildir; örneğin propan yaklaşık 400°C’de nitrik asit buharlarıyla tepkimeye sokularak nitrometan, nitroetan, 1-nitropropan ve 2-nitropropandan oluşan bir karışıma dönüştürülür, bu karışım daha sonra ayrımsal damıtma yoluyla bileşenlerine ayrılır.

Aromatik nitro bileşiklerinin en önemli tepkimeleri çeşitli maddelerle girdikleri indirgenme tepkimeleridir: Asitli ortamda genellikle amin bileşikleri, nötr ortamda hidroksilamin bileşikleri, alkali ortamda ise azo, hidrazo ya da azoksi bileşikleri gibi azot-azot bağı içeren bileşikler oluşur.

Advertisement

Leave A Reply