Nöroloji Nedir? Ne İle İlgilenir?

0
Advertisement

Nöroloji nedir? Nöroloji ne işe yarar, ne ile ilgilenir? Nörolojinin kapsamı, özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi.

Nöroloji

Nöroloji, sinir sisteminin işlevsel ya da organik bozukluklarına tanı konmasını ve bunların tedavisini kapsayan uzmanlık dalıdır.

Çağdaş nöroloji 19. yüzyılda gelişmeye başladı. 18. yüzyılın başlarında Stephen Hales ve Robert Whytt hayvanlarda sinirlerin işlevleri üzerine bilimsel araştırmalar yaptıysa da, klinik nöroloji çalışmaları ancak 19. yüzyılın ortalarında hız kazandı. Bu tarihten sonra afazi (konuşma güçlüğü), sara ve beyin dokusunun zedelenmesine bağlı olarak gelişen hareket sorunlarının nedenleri üzerine yeni bilgiler edinildi. Aynca, beyindeki belirli bölgelere elektrik uyaranlarının uygulanmasıyla bu bölgelerin hangi işlevlerden sorumlu olduğu bulundu. Bütün bu gelişmelere karşın, beyin ve sinirlerin işlevleri ancak hayvan deneyleri ve sinir hücrelerinin mikroskop altında incelenmesi sonucunda tam olarak aydınlandı.

Hans Berger’in 1920’lerde elektroensefalograf aygıtını bulmasıyla nörolojik hastalıkların tanısı büyük ölçüde kolaylaştı. Beynin elektriksel etkinliğini kaydeden bu aygıtın yanı sıra, beyin omurilik sıvısının analizi ve beyin anjiyografisinin gelişmesi de nörologlara daha kesin ve doğru tanı koyabilme, hastalıklara özgün tedaviler ve rehabilitasyon teknikleri uygulayabilme olanağı sağladı. Sırasıyla 1970’lerde ve 1980’lerde geliştirilen bilgisayarlı eksensel tomografi ve nükleer magnetik rezonans da beyin dokusuna zarar vermeden ayrıntılı bir taramaya olanak sağlıyordu.

Bu alandaki önemli gelişmelerden biri de, nörolojik bozukluklarda özgün ilaç tedavilerinin uygulanmaya başlaması oldu. Merkez sinir sisteminde belirli kimyasal maddelerin bulunması ve bu maddelerin sinir uyarılarının aktarılması ve ketlenmesinde oynadığı rolün aydınlatılmasıyla 20. yüzyılın ortalarından başlayarak çeşitli nörolojik bozuklukları düzeltebilecek pek çok ilaç bulundu. Sinir cerrahisi ya da nöroşirürji de nörolojiyle bağlantısı olan bir uzmanlık dalıdır. Cerrahinin belki de en zor ve en ince alanı olan nöroşirürji bilgisayarlı tomografi ve sinir dokularındaki lezyonlar ve bozuklukların yerini tam olarak saptamaya yönelik öbür tanı yöntemlerinden yararlanır. Nörolojik bozukluklar insan hastalıklarının en yanıltıcı olanları arasında yer aldığından, günümüzde bu alanda kaydedilen ilerlemelere karşın hekimler pek çok sinir sistemi hastalığı karşısında çaresiz ya da etkisiz kalmaktadır.

Advertisement

Leave A Reply