Notion Antik Kenti Nerededir? Notion Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Notion Antik Kenti Nerededir? Notion Antik Kenti’nin konumu, tarihi, özellikleri nelerdir? Notion Antik Kenti hakkında bilgi

Notion Antik Kenti

Notion, Batı Anadolu’da, İonya bölgesinde antik kenttir. Urla Yarımadasının güney kıyısında, İzmir’e 50 km’lik bir uzaklıkta yer alır. Burada ilk kazıyı 1904’te Müze-i Hümayun adına Theodor Makridi Bey yapmıştı. 1913’te Fransız bilim adamlarından R. Demangel ve A. Laumonier, daha sonra da 1921’e değin Ch. Picard kazıları sürdürmüştü. Kentteki son arkeolojik çalışma 1985-87 arasında Erol Atalay tarafından gerçekleştirildi.

Notion’un kuruluşuna ilişkin hiçbir bilgi yoktur. İÖ 7. ve 6. yüzyıllarda güçlü bir donanması bulunan Kolophon’un iskelesi durumundaydı. İki kent arasındaki ilişki ve birlik yüzyıllar boyunca devam etti. İÖ 547/546’da Pers egemenliği altına giren Notion İÖ 334’te Büyük İskender’in eline geçti. İskender’in ölümünden sonra generalleri arasında çekişme konusu oldu. Selevkoslar ve Pergamon (Bergama) Krallığı döneminde önemini sürdürdüyse de yakınındaki görkemli Ephesos (Efes) kentinin gölgesinde kalarak hiçbir zaman büyük çapta bir gelişme gösteremedi. Antiokhos ile Romalılar arasındaki çekişmeler sırasında Roma’nın yanında yer aldı. Bunun sonucunda da çeşitli ayrıcalıklar elde etti. İÖ 133’ten sonra Roma’nın Asya Eyaleti’ne bağlandı.

500 m x 1.000 m büyüklüğünde bir alanda, birbirinden iki dar boyunla ayrılmış iki düz tepe üstünde yer alan Notion kenti, Helenistik dönemden kalma 4 km uzunluğunda bir surla çevrilidir. Roma döneminde onarım görmüş olan bu sur üzerinde bugün, biri batıda, biri de kuzeyde iki kapı görülür. 12 m x 9,50 m boyutlarındaki ve Korent düzenindeki kent tapınağı batıdaki tepenin üstündedir. Athena Polias’a adanmış olan bu tapınak Roma imparatoru Hadrianus döneminde yapılmıştır. Tapınağın batısında 5,30 m x 7,72 m boyutunda bir sunak vardır; hem sunak, hem de tapınak Dor düzeninde sütunlarla kuşatılmıştır. Athena’ya ait kutsal alanın kuzeydoğusunda küçük bir tapınak daha varsa da, bunun hangi tanrı ya da tanrıçaya adandığı bilinmemektedir. Akropoliste, biri ortada, öteki doğuda iki tane agora yer alır. Ortadaki agoranın doğusunda bouleterion, Pers Agorası da denen doğudaki agoranın kuzeybatısında ise tiyatro yükselir. Helenistik dönemde yapılmış olan tiyatro Roma döneminde onarılmıştır.

Advertisement

Leave A Reply