Nüfus Sayımları Neden Önemlidir? Nüfus Sayımlarının Amaçları Nedir?

0
Advertisement

Nüfus sayımları neden önemlidir? Nüfus sayımlarının yapılma amacı nedir? Nüfus sayımlarında neler öğrenilir, neden yapılır, hakkında bilgi.

nüfus

Kaynak: pixabay.com

Nüfus Sayımları Neden Önemlidir?

Nüfus sayımları, bir ülkenin veya bölgenin nüfusunun ne kadar olduğunu ve nasıl dağıldığını belirlemek için yapılan düzenli sayımlardır. Nüfus sayımları, aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir:

  1. Kaynakların planlaması: Nüfus sayımları, bir ülkenin veya bölgenin kaynaklarının (su, gıda, barınak, eğitim, sağlık, ulaşım vb.) planlanmasında önemli bir rol oynar. Doğru nüfus sayısı verileri, kaynakların ihtiyaçlara göre nasıl planlanacağına ve kullanılacağına karar vermek için kullanılabilir.
  2. Ekonomik planlama: Nüfus sayımları, bir ülkenin veya bölgenin ekonomik planlamasında önemli bir faktördür. İşgücü talebi, üretim ihtiyaçları, işletmelerin yerleştirilmesi ve hizmetlerin sağlanması gibi birçok faktör, nüfus sayılarına göre belirlenebilir.
  3. Yönetim ve politika oluşturma: Nüfus sayımları, hükümetlerin ve diğer karar vericilerin yönetim ve politika oluşturma sürecinde önemli bir rol oynar. Bu veriler, toplumun ihtiyaçlarına göre politikaların belirlenmesinde kullanılabilir.
  4. Sosyal hizmetler: Nüfus sayımları, sosyal hizmetlerin (eğitim, sağlık, adalet vb.) belirlenmesinde ve dağıtılmasında kullanılır. Bu hizmetlerin nüfusun ihtiyaçlarına göre planlanması ve dağıtımı, nüfus sayımları verilerine dayalıdır.
  5. Seçimler: Nüfus sayımları, seçimlerin yapılmasında önemli bir faktördür. Seçim bölgeleri, nüfus sayılarına göre belirlenir ve bu bölgelerin nüfusu, seçmenlerin sayısını belirler.

Sonuç olarak, nüfus sayımları, bir ülkenin veya bölgenin kaynakların planlaması, ekonomik planlama, yönetim ve politika oluşturma, sosyal hizmetlerin belirlenmesi ve seçimlerin yapılmasında önemli bir rol oynar. Doğru nüfus sayısı verileri, toplumun ihtiyaçlarına göre hizmetlerin sağlanması ve yönetim kararlarının alınması için kritik bir faktördür.

Nüfus Sayımları Neden Yapılır?

Nüfus, sınırları belli bir bölge ya da ülkede belli bir zamanda yaşayan insan sayısına denir.

Nüfusla ilgili bilgiler sayımlarla elde edilir. Bu yüzden nüfusla ilgili bilgilerin elde edilmesi için birinci derecede başvurulan yöntem nüfus sayımlarıdır.

Nüfus sayımları; nüfus miktarı ve artış oranını, çalışanların ve işsizlerin sayısını, çalışan nüfusun sektörlere dağılımını, nüfusun cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımını, okur-yazar sayısını ve öğrenim durumunu saptamak amacıyla yapılır.

Advertisement

İnsanlar çok eski zamanlardan beri nüfus sayımı yapma girişiminde bulunmuşlarsa da modern sayımlar çok yeni bir olaydır. Eski sayımlardan çok azının bugüne aktarılabilmiş olmasının yanı sıra zamanımızda bile birçok ülkede var olan ve sayımlara karşı özellikle askere alma, vergiler vb. korkularla doğmuş olan güvensizlik, genellikle hükümdarlar, krallar tarafından düzenlenen eski sayımların değerini azaltmıştır. Bunun yanında geçmişi M.Ö. 3000’lere kadar giden eski sayımlardan bugün elde bir şey kalmamıştır. Modern sayımlar Fransız ve İngilizlerin kolonilerinden yaptıkları sayımlarla başlamıştır.

İlk periyodik sayımlar, bugün de nüfus hakkında en doğru bilgileri toplamasında başta gelen İskandinav ülkelerinden İsveç’te 1748, Danimarka’da 1769’da yapılmaya başlanmıştır. ABD’de ilk sayım 1790’da İngiltere’de 1801’de Rusya’da 1879’da, Türkiye’de ise 1927’de başlayabilmiştir.


Leave A Reply