Nüsha Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Nüsha ne anlama gelir? Nüsha kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Nüsha Nedir? – Sözlük Anlamı

1. Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
“Bu yazma eserin üç nüshası daha var.”
2. Gazete, dergi vb.nde sayı
“Geçende Sarıkamış’ta çıkan Varlık gazetesinin bir nüshası geldi.” – F. R. Atay
3. Benzer, aynı, kopya
“Aldığın çıktıların bir nüshasını da masama koyar mısın?” – C. Sağlam
Bir yazma eserin veya belgenin özgün biçimi, asli nüsha
Asıl nüsha
Yazma
“Eserin Farsça metninin yazma nüshaları arasında da bazen oldukça büyük farklara tesadüf edilmektedir.” – A. H. Çelebi

Leave A Reply