Nymphaion Nedir?

0

Nymphaion nedir, ne demektir? Nymphaion yapıların özellikleri nelerdir? Nymphaion tarihçesi, örnekleri, hakkında bilgi.

Advertisement

Nymphaion

Latince nymphaeum, nimfeum olarak da bilinir, Eski Yunan ve Roma mimarlığında nympha’lara adanmış anıtsal yapıdır. Önceleri, nympha’ların yaşadığına inanılan, içinde bir akarsu ya da kaynağın bulunduğu doğal grotto’ları tanımlamak için kullanılırken, daha sonra bitkiler, çiçekler, heykeller, çeşmeler ve resimlerle dolu yapıladı belirtmek için kullanılmaya başladı. Nymphaion’lar tapınak, sarnıç ve düğünlerin yapıldığı bir toplantı salonu gibi işlevler görüyordu. Roma döneminde yaygın olan rotunda tipi nymphaion’lar, Efes’teki Büyük Nymphaion gibi Helenistik dönem yapılarından türemişti. Korinthos, Antiokheia (Antakya) ve Konstantinopolis’te (İstanbul) büyük nymphaion’lar vardı. Roma’da 20 kadar nymphaion kalıntısı bulunmuştur; Anadolu, Suriye ve Kuzey Afrika’da da yıkıntı biçiminde örnekleri vardır. Eski Roma’da nymphaeum sözcüğü hem genelevi, hem de Hristiyan bazilikalarının atriumlarında yer alan çeşmeyi tanımlamada kullanılırdı.

16. yüzyılda nymphaion İtalyan bahçelerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu nymphaion’lav genellikle bir kaynağın yanına yapılıyordu. Roma’daki Giulia Villası’nda olduğu gibi kaynağın bulunduğu yer çoğu zaman bir yapıyla çevreleniyor, bazen de kaynak doğal ya da yarı doğal bir mağara içine almıyordu. Nymphaion ile grotto arasındaki fark her zaman açık olmamakla birlikte, bir yan tanrının var olduğu düşüncesi nymphaion’da daha büyük önem taşır.


Leave A Reply