Ocak İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Ocak Geçen

0
Advertisement

İçinde ocak kelimesi geçen atasözleri, deyimler ve açıklamaları. Ocak hakkında atasözleri, deyimler ve anlamları.

Ocak İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Ocak İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • “kucağı dolu olanın, ocağı yanar”
  geleceği düşünüp gerekli önlemleri alan, geçim sıkıntısı çekmez.
 • “sen dost kazan, düşman ocağın başından çıkar”
  sen dost kazanmanın yoluna bak, düşman kolay kazanılır.

DEYİMLER

 • “(birinin) ocağına düşmek” birine koruması için sığınmak veya yardım etmesi için yalvarmak: Hanımefendi, gençliğin kadrini biliniz… Ocağınıza düştük. -P. Safa.
 • “(birinin) ocağına incir (darı) dikmek (ekmek)”
  birinin evini barkını dağıtmak: İhmal bütün ocaklara incir diker. -Ö. Seyfettin.
 • ” ne od var ne ocak”
  yoksulluk ve perişanlık içinde anlamında kullanılan bir söz.
 • “ocağı batmak”
  yuvası yıkılmak veya soyu tükenmek.
 • “ocağı kör kalmak”
  soyu tükenmek, çocuğu bulunmamak.
 • “ocağı sönmek”
  aile dağılmak, yok olmak, çoluk çocuk yok olmak:Aşk tuzakları birçok ocakların sönmesine sebep olmuştur. -F. R. Atay.
 • “ocağı tütmek”
  1) soyu devam etmek; 2) yaşamını sürdürmek.
 • “ocağını yeşertmek”
  aile yuvasını canlandırmak: Aşkla, şevkle ocağını yeşertecek birini istiyordu. -Y. Kemal.
Ocağı Tütmek Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Babası olan evin ocağı tüter.
 2. *** Bu evlilikle birlikte yeni bir ocak tütmeye başladı.
 3. *** Çalışıp çabalayıp ocağını tüttürüyor.
 4. *** Bu hayat koşullarında ocağını tüttürmek çok zor.
 5. *** Ocağın tütmesi için erkek evlat sahibi olmak şart değil.
 6. *** Başkalarının lafına bakmadan ocağını tüttürmeye devam edin.
 7. *** Bu çocuk bizim ocağımızı tüttürecek, soyumuzu sürdürecek.

Ocak Hakkında Bilgi

Evlerde, içinde ateş yakıp ısınmak için faydalanılan, çevresi siperli, üzerinde dumanı toplayıp çekmeye yarayan bir davlumbazı bulunan yerdir. Bacası duvarın içindedir. Sobalar kullanışlı bir duruma geldikten sonra, evler ocakla ısıtılmaktan vazgeçilmiştir. Bugün ocak ya basit köy evlerinde yakılmakta, ya da lüks yapılarda bir süs olarak kullanılmaktadır.

Eski Türk evlerinde çok güzel kabartmalarla, süslemelerle bezenmiş ocaklar bulunurdu. Bu ocakların ateş yanan yerine gerekli havayı vermek için küçük künklerle yollar yapılmıştı. Bu künklerle dışarıdan gelen hava devamlı olarak ocaktaki ateşi beslerdi. Bazı ocaklarda da, ocağın ateş yerinden odanın tabanının ortasına kadar giden bir delik yol vardı, ateşin çok yanmaması istenilince, döşemenin ortasındaki delik bir taşla kapatılırdı.


Leave A Reply