Olasılığın Genetikte Kullanılması

0

Olasılığın genetik biliminde kullanılması nasıldır? Genetikte olasılık ilkeleri nelerdir, konu anlatımı, hakkında bilgi.

Olasılığın Genetikte Kullanılması

Genetiğin anlaşılması için olasılığın iki önemli kuralının bilinmesi gerekmektedir.

Bu kurallar;

a) Şansa bağlı bir olayın bir defa denenmesinden elde edilen sonuçlar, aynı olayın daha sonraki sonuçlarını etkilemez. Yani bağımsız olayların sonuçları da bağımsızdır. Örnek, her seferinde bir kız çocuğu doğurma ihtimali, 1/2 dir. Bir önceki doğum, bir sonraki doğumu etkilememektedir.

b) İki bağımsız olayın birlikte olma şansı, onların ayrı ayn olma şanslarının çarpımına eşittir. Örneğin, iki doğumda da kız doğurma olasılığı her birinin tek tek meydana gelme olasılığının çarpımına eşittir. 1 /2 x 1/2 = 1/4.

Olasılık kurallarını bir örnekle genetiğe uygulayalım. Eğer heterozigot bir birey (Aa) homozigot (aa) bir bireyle çaprazlanırsa ne çeşit oğul döller beklenebilir?..

Bir ana-babanın oluşturduğu gametleri diğer ana-babanın gametleriyle çarparak zigotların genotiplerini bulabiliriz.


Leave A Reply