Olefin (Alken) Nedir?

0

Olefin (alken) ne demektir? Olefin yapısı, özellikleri, kullanım alanları hakkında bilgi.

 Etenin Yapı Modeli

Etenin Yapı Modeli

Olefin (Alken); doymuş ya da parafinli hidrokarbonlara karşıt olarak, etilen sınıfı hidrokarbonlara verilen addır. En az bir karbon-karbon çift bağı içeren olefinler, çok tepkin maddelerdir ve kimya endüstrisinde temel rol oynarlar. Ayrıca plastik maddeler, yapay kauçuk, yapay dokuma, deterjan vb endüstrisinde de kullanılır. Başlıca kimyasal özellikleri, doymamış karbon-karbon bağının varlığından kaynaklanır. Olefinlerin kimyasal özellikleri, kararlılık, yükseltgenme tepkimelerine katılma ve çift bağa katılma tepkimeleri olarak üç ana başlık altında toplanır. Olefinlerin kararlılığı, olefinler sıcaklık artışı sonucunda parçalanmayla (ya da kraking) karşı karşıya kalırlar ve bunun sonucunda bir olefin karışımı elde edilir. Katalatik kraking de aynı birincil tepkimelere yol açar. Kullanılan katalizörler, olefinlerin başka tepkimelerinde de katalizör görevini üstlenen Lewis asitleridir (tarin, alümin vb). Olefinlerin yükseltgenme tepkimeleri, kolayca yükseltgenebilir bileşikler olan olefinler, oksijen ya da klorlu ortamda su ve karbondioksit, ya da hidrojen klorür ve karbon açığa çıkararak yanarlar. İdareli yükseltgenme çift bağa oksijen katılmasını sağlar; böylece sulu ortamda dialkol veren olefin oksitler ya da opeksitler elde edilir. Bazen bir asit ya da keton oluşmasıyla birlikte çift bağ kopar. Bu durum çift bağ ya da bağların moleküldeki konumlarını tanımakta kullanılan bir yöntemdir. Olefinlerin çift bağa katılma tepkimelerine gelince, olefinlere hidrojen katılması denk düşen doymuş türeve neden olur. Bu özellik endüstride sıvı yağlara hidrojen katılımıyla margarinlerin üretiminde kullanılır. Olefinlere karbon oksit ve hidrojenin katılmasıyla bünyesinde bir fazla karbon atomu taşıyan birincil bir alkol oluşturur. Bundan endüstride plastikleştiriciler ve deterjanların üretiminde yararlanılır. Bir olefinin kendisine katılmasıyla plastik maddeler endüstrisinin temel tepkimesi olan bir polemerleşmedir.

Advertisement

Leave A Reply