Olmek Kültürü Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Olmek kültürü nedir, Olmekler kimlerdir? Olmek kültürü özellikleri, tarihçesi, Olmekler hakkında bilgi..

Olmek Kültürü

Olmek Kültürü; Kolomb öncesi dönemin ilk incelikli Orta Amerika kültürüdür. En önemli merkezleri bugünkü Meksika’da, Veracruz’un güney kesimiyle bitişiğindeki Tabasco eyaletindedir. Bunların başlıcaları La Venta, San Lorenzo ve Tres Zapotes’tir. Ölmek sanatına ilişkin ilk buluntular İÖ y, 1150’ye tarihlenir. Bu sanatın İÖ 1100-İÖ 800 arasında geliştiği ve üslup özelliklerinin Meksika Vadisinden (Tlatilco kültürü) El Salvador Cumhuriyeti’ne (Chalchuapa kaya oymaları) kadar yayıldığı görülür. Yayılmanın siyasal bir imparatorluğun, bölgeler arası ticaret ilişkilerinin ya da bir dinsel kültün varlığına işaret ettiği öne sürülmüştür.

Ölmek sanatının örnekleri arasında anıtsal heykeller, küçük yeşim oymalar, çanak çömlek ve çeşitli eşya yer alır. Egemen örge jaguar yüzü ya da insana benzetilmiş stilize jaguardır. Dinsel tören merkezleri olan La Venta ve San Lorenzo’da büyük höyükler, oymalı steller, sunaklar ve heykeller vardır. Bu yapı ve anıtlar kadar sanat üslubunun incelmişliği ve güçlülüğü de Ölmek toplumunun karmaşık ve hiyerarşik yapısına işaret eder. İÖ y. 800’den sonra Ölmek üslubunun etkisini yitirdiği, Ölmek yerleşmelerinin hepsinin terk edilmemesine karşın Ölmek kültürünün zamanla değiştiği ve bu yörenin Orta Amerika’nın kültürel merkezi olmaktan çıktığı görülür.


Leave A Reply