Ömer Lütfi Barkan Kimdir?

0
Advertisement

Ömer Lütfi Barkan kimdir? Ömer Lütfi Barkan hayatı, biyografisi, başlıca eserleri ve çalışmaları hakkında bilgi.

Ömer Lütfi Barkan

Ömer Lütfi Barkan; iktisat tarihçisi, öğretim üyesidir (Edirne 1905-İstanbul 1979). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi (1972). Strasbourg Üniversitesine doktora için gönderildi (1927-1931). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ nde doçent (1937) ve profesör (1941) oldu. 1943’te Strasbourg Üniversitesi onur doktoru unvanını aldı. 1950’de Türkiye İktisat Tarihi Enstitüsü’nü kurdu. 1957’de ordinaryüs profesörlüğe yükseldi. 1968’de Belgrat Akademisi’ne “Muhabir Üye”seçildi.

1973’te İktisat Fakültesi’nden emekli oluncaya kadar enstitüdeki çalışmalarını da sürdürdü. Enstitüde oluşturduğu çalışma grubuyla nüfus sayıları, Osmanlı bütçeleri, yasalar, fiyat tarihi, tarım tarihi ve hukuk tarihi gibi konularda çeşitli araştırmalar yaptı. Osmanlı ekonomisinin yapışım ve dünya ekonomisindeki yerini inceledi. Bu konulardaki eserleriyle Batılı bilim çevrelerinde saygın bir yer kazandı. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından başlayarak son dönemine kadarki toprak rejimini ve bunun devlet düzenine etkisini yargıya varmadan salt rakamsal verilerle ortaya koymaya çalıştı. Sorbonne Üniversitesi’nden onur doktoru unvanını da aldı.

Başlıca eserleri: Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonominin Hukuku ve Mali Esasları (1943), Süleymaniye Camii inşaatına Ait Tereke Defterleri (1972), İstanbul Saraylarına Ait Masraf Defterleri (1972), İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri (1970), gibi çalışmaları kitap olarak basıldı. Dergilerde yayımlanan önemli makaleleri ise ancak ölümünden sonra bir araya toplanarak Türkiye’de Toprak Meseleleri (1980) adıyla kitaplaştırılabildi.

Advertisement

Leave A Reply