Eldrine, One More Day Çevirisi (Eurovision 2011 Gürcistan Şarkısı)

0
Advertisement

Eldrine One More Day Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Eldrine One More Day şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Eldrine

Kaynak: commons.wikimedia.org

Eldrine – One More Day Çevirisi (Eurovision 2011 Gürcistan Şarkısı)

 • After the day I met you there ,I am not the same
  Seninle orada karşılaştığım günden sonra ben eskisi gibi değilim
  Try to sleep, but nothing helps me,
  Uyumaya çalışırım ama hiçbirşey bana fayda etmez
  Feel insane
  Kendimi deli gibi hissederim
  Passion game that I play gonna last one more day
  Oynadığım tutku oyunu bir gün daha sürecek
  One more night I’ll be there, in my dreams again and again
  Bir gece daha rüyalarımda tekrar tekrar orada olacağım
  I wanna give in to fire, uncover vicious desire
  Yangına teslim olmak ve ahlaksız tutkuları açığa çıkarmak istiyorum
  Abandon painful denial,
  Üzüntü verici inkar etmeleri bırak
 • Find pretty reason to stay
  Kalmak için güzel bir neden bul
  One more forbidden sensation
  Bir yasak duygu daha
  One more emotional flare
  Bir duygusal kabarma daha
  Down with the fake hesitation,
  Kahrolsun sahte tereddüt
  Gee, yeah, I’m ready to pay
  Yaa evet ,ödemeye hazırım
  Pay for the hopeless despair
  Çaresiz ümitsizliğin karşılığını ödemeye…
 • Gonna live one more day of my fate
  Ecelimden bir gün daha fazla yaşayacağım
 • Rap söylenen bölüm:
 • Here I am standing with my determination,
  Ben burada kararlılığım ile ayakta duruyorum
  I remember when I used to be one of those silly fellows
  Şu sersem heriflerden biri olduğum zamanı hatırlarım
  Like I really don’t care
  Gerçekten umursamıyor gibiyim
  When I realized all my thoughts and all my fears (around me);
  Bütün düşüncelerimin ve etrafımdaki korkuların farkına vardığımda
  you wanted to know what I felt
  Ne hissettiğimi bilmek istedin
  and you got it right there.
  Ve tam buraya geldin
  Turn around all the words of regrets
  Pişmanlık sözlerinden vazgeç
  And seize the chance to find the way
  Ve yol bulmak için şans yakala
  So I can be raised.
  Bu yüzden ben kalkabilirim
 • I am lame, psycho from the brain,
  Ben kusurluyum,akıl yönünden psikopatım
  There is nothing I can do,
  Yapabileceğim hiç bir şey yok
  That ‘s the part of the game.
  Bu oyunun bir parçası
  Out of such foolish state gonna’ find no other way.
  Çok aptalca bir durum haricinde bir yol bulmayacağım
  Make way cause it’s all about the shame.
  Yol aç,çünkü bu tamamen utançla ilgili
  Feel no shame, cause I live one more day again;
  Utanç duyma,çünkü yeniden bir gün daha yaşarım
  I wanna give in to fire, uncover vicious desire
  Yangına teslim olmak ve ahlaksız tutkuları açığa çıkarmak istiyorum
  Abandon painful denial, find pretty reason to stay
  Acı veren inkarları bırak,kalmak için güzel bir neden bul
 • One more forbidden sensation
  Bir yasak duygu daha
  One more emotional flare
  Bir duygusal kabarma daha
  Down with the fake hesitation
  Kahrolsun sahte tereddüt
  Gee, yeah, I’m ready to pay,
  Yaa evet ,ödemeye hazırım
  Pay for the hopeless despair
  Çaresiz ümitsizliğin bedelini ödemeye…(hazırım)
  Gonna live one more day of my fate
  Ecelimden bir gün daha fazla yaşayacağım
  (No shame, no way, no faith, no faith, no shame)
  Utanmak yok,yol yok,inanç yok,utanmak yok
  I wanna give in to fire, uncover vicious desire
  Yangına teslim olmak ve ahlaksız tutkuları açığa çıkarmak istiyorum
  Abandon painful denial, find pretty reason to stay
  Acı veren inkarları bırak,kalmak için güzel bir neden bul
 • One more forbidden sensation
  Bir yasak duygu daha
  One more emotional flare
  Bir duygusal kabarma daha
  Down with the fake hesitation
  Kahrolsun sahte tereddüt
  Gee,yeah I’m ready to pay
  Yaa evet ,ödemeye hazırım
  (Pay for the hopeless despair)
  Çaresiz ümitsizliğin karşılığını ödemeye…
  I’m ready to pay
  ödemeye hazırım
  Gonna live one more day of my fate
  Ecelimden bir gün daha fazla yaşayacağım


Leave A Reply