Onur İle İlgili Kompozisyon, Yazı Örneği, Onur Konulu Kompozisyon

0
Advertisement

Onur duygusu ile ilgili yazı /kompozisyon. Onur duygusu nedir? Hayatımızdaki yeri ve önemi konulu kompozisyon örneği.

Arka resim kaynak: pixabay.com

ONUR DUYGUSU

Onur, benliğimizi duyup sevmekten ve başkaları tarafından da iyi karşılanmasını istemekten meydana gelen bir duygudur. İnsanlarda bu duygu, varlığı korumak özlemine bağlıdır ve onun neticesidir. Örgensel ve tinsel varlığımız için daima iyi şartlar istememiz bu özlemden ileri geliyor.

Başka insanların kendi hakkımızdaki fikirlerine karşı duygulu, övmelerden memnun olmak, yermelerden üzülmek, herkes için tabiidir. Onur duygusu, medeni cemiyetler içinde yaşayan fertlerde daha beslenmiş bir haldedir. İlkel cemiyetlerde insanlar, birçok yanlış inanışlara ve adetlere esir oldukları için kişiliklerine de tamamiyle sahip bulunamazlar. Onları memnun veya müteessir edecek şeyler, kendilerine ait fikir ve hükümlerden ziyade adetlere ve inanışlara bağlıdır.

Onur duygusu, insanlık değerini arttırıyor. Çünkü ölçülü ve doğal halde olmak şartıyla onuru kuvvetli olanlar, cemiyet nizamlarına ve başkalarının onurlarına da riayet ederler. Onurlu insanlardan toplanmış bir millette hak ve ödev kavramları daha iyi anlaşılır.

Onur duygusunun aşırı veya bozuk şekilleri de vardır ki bunları «kurum, övünme» gibi kelimelerle ifade ediyoruz.

Şeref ve şahsiyet duygusu da onur duygusunun bir neticesi ve bir şeklidir. İnsan, benliğine ait değerlere saygı gösterilmesini istiyor. Kendimizi her bakımdan çevremizdeki insanlarla, hele bize benzeyen şartlar içinde bulunanlarla karşılaştırırız. Bu karşılaştırmanın bizi memnun edecek bir netice vermesini istemek, pek doğal bir haktır. Haysiyetli insan, kendi meziyetlerinden memnun olan, onlara az çok güvenen ve başkalarından saygı bekleyen adamdır. Şeref ve haysiyet duygusu, değer verdiğimiz ve değer verilmesini istediğimiz şeylere göre çok çeşitli olabilir. Aile şerefi, meslek şerefi, millet, yurt ve devlet şerefi gibi değerler onurlu bir insanın, korunmasını isteyeceği başlıca temellerdir.

Advertisement

Onur Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Onur”
  1. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
  2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar
  “Çokbilmiş görünmek, onuruna toz kondurmak istemez.” – T. Buğra
 • “onur duymak ”
  onurlanmak
  “Piyesini sahneye koymaktan büyük onur duyduğunu söyledi.” – C. Uçuk
 • “onuruna yedirememek ”
  bir kimse, kendine duyduğu saygıyla bağdaşmayan ve onur kırıcı olay veya davranışlar karşısında tepkide bulunmak, kendine yedirememek
  “Bu haksızlığı onuruna yediremeyen Mustafa, o günden sonra bu okula gitmemek için ayak diredi.” – E. C. Güney
 • “onuruna dokunmak ”
  birinin gururunu, haysiyetini incitmek
 • “onurunu okşamak ”
  kişiliğini yüceltecek sözler söylemek veya davranışlarda bulunmak
  “Mektuplarında onun onurunu okşayacak, endişelerini hafifletecek cümleleri artırdı.” – Ç. Altan
 • “onuruna … vermek ”
  birine saygı göstermek için yemek, toplantı vb. ağırlamada bulunmak
 • “onur belgesi ”
  Şeref belgesi
 • “onur kıtası ”
  Tören birliği
 • “onur kurulu ”
  Bir kuruluş veya derneğin üyeleri arasında çıkan onur davalarını gören veya bu kuruluş veya derneğin ilkelerine aykırı davranan üyelerin bu davranışlarını inceleyip karara bağlayan kurul, haysiyet divanı
 • “onur üyesi ”
  Bir kuruluş veya derneğe kişiliği ile onur katacağı düşünülerek seçilen kimse, şeref üyesi


Leave A Reply