Organ Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Organ ne anlama gelir? Organ kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Organ:

1. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv
“Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu.” – N. Cumalı
2. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş
“Devlet organları.”

organ aktarımı :

Organ nakli

erkek organ :

Bitkilerde taç yaprakların çevrelediği, döllenmeyi sağlayan tek veya birçoğu bir arada bulunan organ

koku alma organı :

Burun

ses organları :

Sesi çıkarmaya yarayan organların bütünü

Advertisement
yargı organları :

Yargılama işiyle ilgili kuruluşlar

sindirim organları :

Sindirim aygıtı içinde yer alan organların bütünü

tat alma organı :

Dil

boşaltım organı :

Vücuttan dışarı atılması gereken maddeleri toplayıp boşaltan organ

organ mafyası :

Yasal olmayan yollarla organ sağlayıp satan kimse veya grup

organ nakli :

İşlevini yitirmiş bir organın yerine sağlam bir organı koyma, organ aktarımı, transplantasyon
“Nasıl bazı organ nakillerinde vücut yabancı organı atıyorsa dil de bunu atar.” – B. Felek

Advertisement
dişilik organı :

Dişinin çiftleşme organı

yasama organı :

Parlemento

telaffuz organları :

Seslerin söz durumuna gelmesini sağlayan organlar

üreme organları :

Organizmada üreme görevi için birlikte oluşmuş organlar bütünü

yayın organı :

1. İletişim araçları
2. Ait olduğu kuruluşların bilgi ve düşüncelerini yayımlayan televizyon, radyo, dergi ve gazete

erkeklik organı :

Erkeğin çiftleşme organı

dişi organ :

Çiçeklerde yumurtalığı içine alan, döllenme sonucu meyve ve tohumları oluşturan organ


Organ hakkında ansiklopedik bilgi :

 

Organ

Organ; canlılarda belirli bir işlev üstlenecek biçimde uyarlanmış doku grubudur. Üstün yapılı hayvanlarda benzer fizyolojik işlevlere yönelik organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur; örneğin, yemekborusu, mide, bağırsaklar ve karaciğer sindirim sisteminin organlarıdır.

Organ

Üstün yapılı hayvanların çoğunda 10 tane organ sistemi vardır: Vücut örtüsü (deri ve benzeri oluşumlar), iskelet, kas, sinir, iç salgı, sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım ve üreme. Bu sistemler basit yapılı hayvanlarda aşamalı olarak ortaya çıkar, üstün yapılı hayvanlarda en üst karmaşıklık ve işlevsel özelleşme düzeyine erişir.

Advertisement

Bitkilerdeki başlıca organlar bitkinin beslenmesini sağlayan gövde, kök ve yapraklar ile çiçek, tohum ve spor gibi üreme organlarıdır. Hayvanlarda olduğu gibi bu organlar da canlının yaşamını sürdürmesini sağlayan temel işlevlerden sorumludur.

Organ oluşumu, organogenez olarak da bilinir, embriyonun gelişimi sırasında, belirli bir biçimi olmayan bir hücre kütlesinin bir organa dönüşümüyle sonuçlanan düzenli ve bütünleşmiş süreçler dizisidir. Organ oluşumunun gerçekleştiği bölgedeki hücreler, bir organ taslağı oluşturmak üzere farklılaşır ve yer değiştirir. Organ oluşumu, organın kendine özgü nitelikleri belirgin olarak ortaya çıkıncaya değin sürer. Eşzamanlı olarak doku oluşumunun (histogenez) ortaya çıkmasıyla yapısal ve işlevsel olarak gelişimini tamamlamış bir organ oluşur. Organ oluşumunun tamamlanmasıyla, embriyon evresi sona erer, canlıya bu aşamadan sonra dölüt (fetus) adı verilir.


Leave A Reply