Orhan Veli’nin Öncülük Ettiği Şiir Akımına Neden Garip İsmi Verilmiştir?

0

Orhan Veli’nin öncülük ettiği şiir akımına niçin, neden Garip ismi verilmiştir? Garip isminin konmasının sebebi ve Garipçilerin özellikleri ile Garip akımına tepki olarak doğan akım nedir?

Garip şiir akımı, Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat’ın öncülüğünde Türk edebiyatında 1940’larda ortaya çıkan bir akımdır. Garip kelimesi, Türkçe’de “alışılmamış“, “yabancı“, “tuhaf” anlamlarına gelmektedir. Şiir akımının temel özelliği, geleneksel şiir anlayışının dışına çıkarak alışılmış kalıplardan ve dil kurallarından kurtulmaya çalışmasıdır. Bu yüzden şiirlerde dilde yabancı sözcükler, yeni imgelemler ve sıradışı kullanımlar yer almıştır. Bu yönüyle, Garip şiir akımı geleneksel şiir anlayışına tuhaf ve yabancı gelmiş ve bu nedenle bu isim verilmiştir.

Orhan Veli Kanık

Garipçilerin En belirgin Özellikleri Nelerdir?

Garip akımı, Türk edebiyatında 1940’larda ortaya çıkan bir şiir akımıdır. Garipçilerin en belirgin özellikleri şunlardır:

 1. Dil ve biçimde yenilik arayışı: Garipçiler, geleneksel şiir anlayışının dışına çıkarak alışılmış kalıplardan ve dil kurallarından kurtulmaya çalışmışlardır. Bu yüzden şiirlerde dilde yabancı sözcükler, yeni imgeler ve sıradışı kullanımlar yer almıştır.
 2. Gündelik hayattan esinlenme: Garipçiler, şiirlerinde gündelik hayattan sahneleri, nesneleri ve durumları konu almışlardır. Bu yönleriyle sıradan ve herkesin yaşayabileceği olayları şiirlerine taşımışlardır.
 3. İmajlar ve semboller: Garipçiler, şiirlerinde somut imgeler yerine soyut imgeler kullanarak okuyucunun hayal gücünü harekete geçirmeyi amaçlamışlardır. Bu yüzden şiirlerinde semboller ve imgeler sıklıkla kullanılmıştır.
 4. Toplumsal eleştiri: Garipçiler, şiirlerinde toplumsal konulara da yer vermişlerdir. Şiirlerinde sık sık toplumsal eleştiriler, eşitsizlik, yoksulluk, sömürü, yabancılaşma gibi konuları işlemişlerdir.
 5. İroni ve mizah: Garipçiler, şiirlerinde ironi ve mizah unsurlarını kullanmışlardır. Bu yönleriyle şiirleri bazen yergi niteliği de taşımaktadır.
 6. İnsan ve doğa sevgisi: Garipçiler, şiirlerinde insan ve doğa sevgisini ön plana çıkarmışlardır. Doğayı, insanı ve yaşamı anlamaya yönelik bir bakış açısı benimsemişlerdir.

Garipçiler Neyi Savunmuşlardır?

Garipçiler, Türk edebiyatında 1940’larda ortaya çıkan bir şiir akımıdır. Garipçiler, geleneksel şiir anlayışından farklı bir tarz benimsemişlerdir ve bazı farklılıkların savunuculuğunu yapmışlardır. Garipçilerin savundukları bazı fikirler şunlardır:

 1. Yenilik: Garipçiler, geleneksel şiir anlayışına karşı yenilik arayışı içindeydiler. Şiirde kullanılan dil ve biçimlerde değişiklik yapılması gerektiğini savunmuşlardır.
 2. Sadelik: Garipçiler, şiirde sade bir dil kullanımını savunmuşlardır. Sözcüklerin anlamlarının net bir şekilde ifade edilmesi gerektiğine inanmışlardır.
 3. Gündelik hayattan esinlenme: Garipçiler, şiirlerinde gündelik hayattan esinlenmişlerdir. Şiirlerinde sıradan ve herkesin yaşayabileceği olayları konu almışlardır.
 4. Doğallık: Garipçiler, şiirlerinde doğallığı ön plana çıkarmışlardır. Şiirlerinde yapmacıklıktan uzak, içten ve doğal bir dil kullanmışlardır.
 5. Özgürlük: Garipçiler, şiirde özgürlüğü savunmuşlardır. Şiirin sınırlarının genişletilmesi gerektiğini düşünmüşlerdir.
 6. İnsan ve doğa sevgisi: Garipçiler, şiirlerinde insan ve doğa sevgisini ön plana çıkarmışlardır. Doğayı, insanı ve yaşamı anlamaya yönelik bir bakış açısı benimsemişlerdir.

Garip akımına tepki olarak doğan akım nedir?

Garip akımına tepki olarak, Türk edebiyatında İkinci Yeni akımı ortaya çıkmıştır. İkinci Yeni akımı, Garip akımının getirdiği yeniliklere ve değişimlere tepki olarak doğmuştur. Garip akımı, Türk şiirinde geleneksel şiir anlayışının dışına çıkarak alışılmış kalıplardan ve dil kurallarından kurtulmaya çalışmıştı. Bu yüzden şiirlerde dilde yabancı sözcükler, yeni imgeler ve sıra dışı kullanımlar yer almıştı. İkinci Yeni akımı ise, Garip akımının getirdiği yenilikleri daha da ileri götürerek, şiirde somut ve soyut imgelerin yanı sıra matematiksel, bilimsel ve teknik kavramların da kullanılmasını savunmuştur. Ayrıca, Garip akımının aksine, İkinci Yeni şairleri şiirlerinde öznel bir dil kullanmışlar ve kendilerini ifade etmek için yeni yollar aramışlardır. (Pulsar)


Leave A Reply