Osmanlı Avusturya Savaşları

0

Osmanlı – Avusturya savaşları ile ilgili bilgiler. Kanuni devrinden itibaren Osmanlı – Avusturya savaşları, sonuçları ve antlaşmaları ile tarihleri hakkında bilgiler.

Osmanlı-Avusturya Savaşları

Osmanlı-Avusturya Savaşları

Kanuni Sultan Süleyman devrinden beri süregelen Avusturya savaşları onun ölümünden sonra Sokollu’nun zamanında iyi bir barışla sonuçlanmıştı (1568). Yapılan antlaşmaya göre; Avusturya, Osmanlı devletine her yıl 30 000 altın verecek ve padişahın şanına uygun hediyeler yollayacaktı.

Bu antlaşma 1593 yılına kadar sürdü. Bu tarihten sonra Avusturya ile yeniden savaşlar başladı ve aralıklarla bütün Duraklama devri boyunca devam etti. İlk savaş 1593 yılından 1606 yılına kadar sürmüştür. İkinci sefer uzun bir barış devrinden sonra. 1661 yılında başlamış ve 1664 yılına kadar devam etmiştir. Üçüncü sefer de 1683 tarihinde ikinci Viyana kuşatması ile başlayarak 1699 yılına kadar sürmüştür.

(1593 – 1606) Avusturya Savaşları

Bu savaşlar, Osmanlı – Avusturya sınırında çıkan bir olayla başladı. O zaman padişah bulunan III. Murat, Sadrazam Koca Sinan Paşa‘nın kışkırtmasıyla Avusturya’ya savaş açtı.

Savaşın ilk yılları kötü gitti. III. Mehmet padişah olunca, devlet büyüklerinin zoru ile sefere çıktı. Padişahın sefere çıkışı ordu üzerinde iyi bir etki yarattı. Avusturya’nın önemli bir kalesi olan Eğri fetholundu. Bu zaferden sonra Haçova denilen yerde büyük bir Avusturya ordusu bozguna uğratıldı (1596). Bunun arkasından Kanije kalesi fetholundu. Avusturyalılar bu kalenin geri alınması için çok uğraştılar. Kaleyi ünlü vezir Tiryaki Hasan Paşa, pek az bir kuvvetle kahramanca korudu. Üstelik karlı bir kış gününde bir çıkış hareketi yaparak düşman ordusunu bozdu. Sayısız ganimet, top ve tüfek aldı.

Kanije zaferinden sonra Avusturya’ya bu savaşta yardım eden Eflak, Boğdan ve Erdel beyleri tekrar Osmanlı tarafına geçtiler. Macaristan Krallığı, Erdel Beyi Boçkay’a verildi. Kendisine Sadrazam Lala Mehmet Paşa tarafından törenle taç giydirildi. Bundan sonra yalnız ve yardımsız kalan Avusturyalılar barış istediler. Bunun üzerine I. Ahmet zamanında (1603-1617) Zitvatorok Antlaşması yapıldı (1606).

Zitvatorok Antlaşması  antlaşmasına göre:

1) Savaş sırasında fetlıolunan Eğri, Estergon ve Kanije kaleleri Osmanlılarda kalacaktı.

2) Avusturyalıların Osmanlılara verdikleri 30 000 liralık vergi kaldırılacaktı.

3) Buna karşılık Avusturya bir defaya özgü olmak üzere 200 000 kara kuruş savaş zarar ödentisi verecekti.

4) Avusturya imparatoru, Osmanlı padişahına denk sayılacak ve bundan böyle kendisine Roma Cesarı denilecekti.

(1661 – 1664) Avusturya Savaşları:

Bu savaşlar, Erdel beyinin isyanı ile başladı. O zaman sadrazam bu!unan Köprülü Mehmet Paşa, Erdel’e giderek, isyan eden Erdel beyini değiştirdi. Bunun üzerine eski Erdel beyi Avusturya’ya sığındı. Onlarla Osmanlı devletinin arasını açtı. Köprülü Mehmet Paşanın bu sırada ölümü üzerine yerine geçen oğlu Fazıl Ahmet Paşa, Avusturya üzerine yürüdü. Uyvar kalesi alındı. Kaleyi kurtarmaya gelen bir Avusturya ordusu bozguna uğratıldı. Bunun üzerine Avusturyalılar barış istediler. Barış koşulları konuşulurken, Fazıl Ahmet Paşa gene savaşa devam ediyordu. Sen Gotar denilen yerde ordumuz Raap suyunu geçerken bir Avusturya ordusu ile savaşa tutuştu. Osmanlı ordusu bu ani baskın karşısında ikiye ayrıldı. Ordumuz çok kayıp vererek Vasvar denilen yere çekildi. Burada Avusturyalılarla barış imzaladı (1664).

Vasvar antlaşmasına göre

1) Avusturyalılar, Erdel işlerine karışmayacaklardı.

2) 200 000 kara kuruş savaş zarar ödentisi vereceklerdi.

3) Buna karşılık Osmanlılar bu savaşta aldıkları Uyvar ve Novigrad kalelerinden başka yerleri geri vereceklerdi.


Leave A Reply