Örnek İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Örnek ile ilgili cümleler. Örnek kelimesi içeren “Örnek” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Örnek İle İlgili Cümleler

Örnek İle İlgili Cümleler

 • *** Örneğin plazmodyumda kontraktil koful yoktur.
 • *** Yönetimde ise Tang bürokrasisi örnek alınmıştı.
 • *** Parıltılı yıldızlara kimi zaman UV Balina tipi yıldız denmesinin nedeni, bunların belirgin örneklerinden birinin Balina (Cetus) takımyıldızında bulunmasıdır.
 • *** Örneğin bugün Edmonton ve Winnipeg’de Ukraynaca, Toronto’da ise İtalyanca ve Çince ilköğretim yapılmaktadır.
 • *** Azınlık hükümetinin Türkiye’de iki örneği yaşanmıştır.
 • *** Örneğin çağdaş ABD toplumunda, azınlıkların dinsel farklılıklarla tanımlanması çok enderdir; çünkü toplumun eriştiği laikleşme düzeyi, dinsel inanç farklılıklarının belirgin biçimde algılanmasını önler.
 • *** Azınlıkların baskı altına alınarak eritilmesinin aşın örneklerinden biri, Nazilerin milyonlarca Yahudiyi yok etmesidir.
 • *** Kapalı toplumlarda, örneğin geleneksel Hindu kast sisteminde, kuramsal olarak bireyin konumu hiçbir zaman değişmez.
 • *** İlk ürününü 1606’da veren bu çözümün ünlü örneği, Fransa ile Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu arasındaki 1648 Vestfalya Antlaşması oldu.
 • *** Düzyazıda da başarılı olan Paramanuçit, Kral III. Rama’nın desteğiyle Watphra Jetubon’daki taş yazıtlarından bir derleme hazırlamış, Siyam şiirinin bu klasik örnekleri günümüze ulaşmıştır.
 • *** Alfred de Musset, Victor Hugo ve Lord Byron’ı örnek almış, ama onların başarısına ulaşamamıştır.
 • *** Kaba bir benzetmeyle, bira bardağındaki hava kabarcıkları örnek gösterilebilir.

Devamı

 • *** Yukarıda verilen örnekler işlevsel parçaüstü birimleri gösterir.
 • *** Fransızcadaki vurgu buna örnek gösterilebilir.
 • *** Dil bilimci Doğan Aksan, Türkiye Türkçesindeki parça üstü ses birimlere örnek olarak da vurgu, titrem ve ezgiyi gösterir.
 • *** Örneğin insan sinir hücreleri hiç bölünmez.
 • *** Örneğin 17. yüzyılda, Fransa’da çoğunlukta olan Katoliklerin Protestanlığı yasaklaması karşısında bu grup, din değiştirmek, Protestanlığı gizli olarak sürdürmek ya da ülkeyi terk etmek seçenekleriyle karşı karşıya kalmış, sonunda bir alt kültür olarak Protestanlık bu ülkede ortadan kalkmıştır.
 • *** İkinci yöntem, savaş sonunda bir ülkeden öbürüne geçen topraklar üzerinde yaşayanları koruyan belgeler düzenlenmesiydi ve bunun ilk örneği, 1660 İsveç-Polonya Antlaşması’nda görüldü.
 • *** Bu tekniğin örnekleriyle hem Batı’da, hem de Türkiye’de sık sık karşılaşılır.
 • *** Örneğin ideal bir gazın basıncı ve bir çözücünün donma noktasının, bu çözücüde çözünmüş parçacıklara bağlı olarak düşmesi bağlaşık özelliklerdir.
 • *** Örneğin çizme (“çizmek” eyleminin buyrum kipi) ile çizme (“uzun konçlu ayakkabı”) sözcüklerinin değişik kavramları yansıtmasını sağlayan, bir parça üstü özellik olan hece vurgusudur.


Leave A Reply