Örnek Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Örnek ne anlama gelir? Örnek kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model
“Mehmet Akif’in yetişmesi, gençlere bir örnek olarak anlatılmaya layıktır.” – İ. A. Gövsa
2. İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune
“Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi.” – M. Ş. Esendal
3. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil
“Bu yapının bir örneği daha yoktur.”
4. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal
5. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma
“Onların özü sözü birdir. Hayatları bizim için örnektir.” – N. Hikmet
6. sıfat En iyi biçimde olan
“İşte örnek bir kadın! Her şeyi biliyor ama horozlanmıyor!..” – N. Hikmet
1. bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
“Atatürk sarı bıyıklarını kestiğinden bu yana devlet adamlarının çoğu onu örnek aldılar.” – H. Taner
2. bir şeyden kendisi için ders çıkarmak
3. incelemek üzere insan ve hayvan vücudunun veya bitkinin herhangi bir yerinden doku parçası almak
1. davranışlarıyla başkasını heveslendirmek
2. davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
“Ne örnek olmaya değerim ne de gülünç olmaktan zevk alırım.” – F. R. Atay
benzerini sunmak
bir konuyu daha ayrıntılı bir biçimde anlatabilmek için örneklendirmek
“Son olarak bir başka yazarın kaleminden, tiyatronun önemi, en etkili eğitim aracı olduğu görüşüne bir örnek verelim.” – M. And
benzerini yapmak veya çizmek
Aynı biçimde olan
“Hanımlar gene bir örnek yeldirme giymişler, bir örnek başörtü örtmüşler.” – S. M. Alus
Örneklik eden biçim veya nesne, prototip
Bir nesnenin bilinen ilk ve en özgün biçimi, arketip
Tekdüze
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş (kumaş örtü, hırka)


Leave A Reply