Osmanlı Padişahı Sultan III. Murat Dönemi Olayları ve Savaşları

0
Advertisement

Osmanlı padişahı III. Murat ile ilgili bilgiler. III. Murat döneminde yaşanmış olan siyasi olaylar ve Osmanlı’nın girmiş olduğu savaşlar nelerdir?

III. Murat, Osmanlı padişahı (4 Temmuz 1546 Manisa-15/16 Ocak 1595 İstanbul). Padişahlık dönemi: 1574-1595. Babası II. Selim, annesi Nurbanu Sultan’dır. Babasının sancakbeyliği döneminde doğdu. Büyükbabası Kanuni Sultan Süleyman tarafından Akşehir Sancakbeyliği’ne atandı. 1562′ de babasının yerine Manisa Sancakbeyliği’ne gönderildi. 1574’e kadar bu görevde kaldı.

Tahta çıkmak üzere İstanbul’a geldi, beş kardeşini boğdurduktan sonra, 5 Ocak 1575 günü, Eyüp’de kılıç kuşandı. Saltanatının ilk yılları Sokullu Mehmet Paşa‘nın güçlü yönetiminde olaysız geçti. İran ile ilişkiler gerginleşip bazı Osmanlı memurlarının öldürülmesi üzerine Osmanlı Devleti önlemler almak zorunda kaldı.

Sultan III. Murat

Sultan III. Murat

Şah II. İsmail’in Doğu Anadolu valileri üzerinde propaganda baskıları savaş kararını çabuklaştırdı. III. Murat, Lala Mustafa Paşa’yı, 1578’de İran seferine serdar atayarak Erzurum’a gönderdi. Safevi kuvvetleri Çıldır’da, Tiflis yakınlarında yenilgice uğratıldı. Tiflis ve Şirvan Osmanlıların eline geçti. 1580′ de Koca Sinan Paşa’nın serdarlığında, Osmanlı Ordusu cephedeyken, İran şahı barış için İstanbul’a elçi gönderdi. Elçi, Osmanlı Devleti’nin isteklerini kabul ettiyse de İranlılar Şirvan ve çevresini işgal ettiler.

Bunun üzerine savaş yeniden başladı. Osmanlı Orduları, Meşale Savaşı’nda, Safevileri yenilgiye uğrattılar. Bu zafer, Kafkasya’ daki bazı yerel beylerin Osmanlı Devleti’nin boyunduruğuna girmelerine yol açtı. Meşale Savaşı’nda kazanılan zafere karşın İran cephesinde savaşlar durmadı. 1584’te Özdemiroğlu Osman Paşa, Tebriz’i ele geçirdi. Ferhat Paşa’nm ikinci serdarlığında ise, Gence ve Göri Osmanlıların eline geçti. Safevi Şahı II. Abbas, III. Murat’a büyük bir elçilik heyeti göndererek, barış istedi (1590), ele geçirilen yerlerin Osmanlılarda kalması koşuluyla 1590’da İstanbul’da Osmanlı-İran barış antlaşması imzalandı.

İran savaşlarının uzun sürmesi ve Osmanlı Devleti’ni yıpratması, Avusturya Devleti’nin Osmanlı topraklarına saldırmasına ortam hazırladı. Avusturya Devleti, bir yandan bu vergileri ödemediği gibi, Osmanlı Devleti’ ne saldıran, sınırdaki haydutları kışkırtmaktaydı. III. Murat, Telli Hasan Paşa’yı akın yapmakla görevlendirdi. Hrastoviça, Gora ve Bihke kaleleri ele geçirildi, Hırvatistan’daki birçok bölge yağma edildi. Avusturya cephesindeki olaylar büyüdü.

Advertisement

1593’te Kirli Hasan Paşa’nın ölmesi üzerine, Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında savaş durumu başladı. III. Murat, Sadrazam Sinan Paşa’yı cepheye gönderdi. Sinan Paşa, Pesperem ve Polata kalelerini aldıktan sonra Belgrad’a çekildi. Ertesi yıl Yanık Kalesi kuşatıldı. Bu arada St. Martin, Tata ve Ymık Kalesi de ele geçirildi. Ancak savaşlar durmadı ve III. Murat’ın ölümünden sonra da sürdü. III. Murat’ın döneminde İngilizlerin doğu ticaretine ait malları kendi gemileriyle taşımasına hak tanındı, İngiliz tüccarlarının da Osmanlı sınırlan içerisinde ticaret yapmalarına izin verildi.

Bu arada Rusya, daha güçlü bir duruma geldi, Astırhan ülkesini de ele geçirdi. Bu gelişmeler üzerine, Şeybani hanları Osmanlı Devleti ile yakın ilişkiler içerisine girdiler. İstanbul’a gelen elçiler, silah ve askeri yardım sağladılar, m. Murat, yaşamını çoğunlukla sarayda eğlence içerisinde geçirdi. Hiçbir sefere çıkmadı. Cenazesi Ayosofya Camisi’nin avlusundaki türbesine gömüldü. Öldüğünde 49 çocuğu vardı. Tahta çıkan büyük oğlu III. Mehmet bunların içinde bulunan erkek kardeşlerinin tümünü öldürdü. III. Murat’ın, Medine’de bir camisi imareti, okul ve zaviyesi vardır. Mekke’nin suyollarını onarttı. Manisa’da Muradiye külliyesini yaptırdı.


Leave A Reply