Ostomi Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ostomi nedir, neden, ostomi ne amaçla ve nasıl yapılır? Ostomi ne işe yarar, ostomili hastalar nasıl yaşarlar, hakkında bilgi.

Ostomi

Ostomi; hastalık ya da yaralanma nedeniyle vücudun boşaltım kanallarının işlev yapamaması durumunda metabolizma artıklarının dışarı atılabilmesi için karın duvarında bir delik açılması amacıyla yapılan ameliyattır. En sık uygulanan türlerinden kolostomide kalınbağırsağın, ileostomide ise incebağırsağın bir bölümü çıkarılıp geri kalan bölümü karın duvarına açılır. Ürostomide ise idrar kesesi ya da idrar borularının alınmasından sonra çoğunlukla incebağırsakların bir bölümü kullanılarak idrar ve sıvı atıklar için yeni bir kanal hazırlanır.

Ostomiler, hastalık ya da karın yaralanmaları sonucunda örselenen boşaltım organlarının fazla zorlanmasına engel olmak üzere geçici olabildiği gibi, bu organların doğuştan yokluğunda ya da kanser gibi nedenlerle ameliyatla çıkarılması gerektiğinde yaşam boyu organın yerini tutması için de yapılabilir. Geçici ostomide bağırsağın bir bölümü enine kesildikten sonra karın duvarına yaklaştırılarak buraya dikilir; kesik olan uçların ikisi de dışarı açılır. Hastanın genel durumu düzelip ostomi nedeni ortadan kalktığında ikinci bir ameliyatla bağırsağın uçları kesilerek yeniden birbirine dikilir.

Bütün ostomi türlerinde organın vücut yüzeyine açıldığı bölgenin özenle temiz tutulması, atık maddelerin karın duvarına kendiliğinden yapışan bir torbada toplanması gerekir. Bazı ameliyatlarda vücudun içine toplayıcı bir kese yerleştirilebilirse de bu kesenin düzenli aralıklarla boşaltılması gereklidir. Ostomili hastaların çoğu boşaltım sürecini düzenli olarak denetlemeyi öğrendiklerinden fazla rahatsızlık duymaz. Kolostomili hastalar gün boyu belirli aralıklarla ve çoğunlukla katı atık çıkardığından kolostomi torbası her zaman gerekli değildir; ileostomi ve ürostomilerae atıklar çoğunlukla daha sık ve sürekli çıktığından toplama torbası takılmalıdır.

Ostominin günlük yaşamın sürdürülmesini engellemediğine ilişkin örnekler olmasına karşın, bu uygulama bireyin görünümünü değiştirip toplum ve iş yaşamında uyumsuzluklar ve cinsel işlev yetersizliğine ilişkin korkular yarattığından önemli bir ruhsal travmaya neden olabilir. Ameliyattan önce ostomi yerinin iyi seçilmesi ve ameliyattan sonra hastanın bu konuları danışabileceği bir uzmanın bulunması ruhsal gerginliğin hafiflemesini sağlayabilir. Ayrıca, toplama torbası yüzerken ve güneşlenirken bile görünmeyecek ve giysinin altında şişkinlik yapmayacak biçimde yerleştirilebilir.

Advertisement

Leave A Reply