Ototrof Bakteriler Nelerdir? Ototrof Bakterilerin Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ototrof bakteri nedir? Ototrof bakterilerin özellikleri, beslenme şekilleri, üremeleri nasıldır? Ototrof bakteriler hakkında bilgi

bakteri

Kaynak: pixabay.com

Ototrof Bakteriler Hakkında Bilgi

Bir ototrof kendi yemeğini yapabilen organizmadır. Ototrofik organizmalar inorganik maddeleri vücutlarına alır ve onları organik besine dönüştürür. Ototroflar tüm yaşam için esastır, çünkü tüm gıda zincirlerinin tabanındaki ana üreticilerdir. Her birinin gıdaları sentezlemek için kullandığı enerjilerine göre iki ototrof kategorisi vardır. Fotoototroflar ışık enerjisi kullanır; kemoototrophlar kimyasal enerji kullanırlar.

Fotoototrofik organizmalar (örneğin yeşil bitkiler), güneş ışınımını kullanma ve enerjilerini doğrudan güneş ışığından alma kapasitesine sahiptir.

Kemoototrofik bakteriler

Yakın zamana kadar, bilim insanları, kendi yiyeceklerini yaratmak için kimyasal enerjiyi kullanan sadece birkaç çeşit bakteriyi biliyordu. Bu bakterilerin bir kısmı, ışıksız okyanus tabanında hava menfezlerinin ve aktif volkanların yakınında yaşıyorlardı. Bakteriler yiyeceklerini gezegenin sıcak iç kısmından çıkan fışkıran inorganik kükürt bileşiklerini kullanarak oluştururlar.

1993 yılında, bilim adamları, okyanus tabanının çok altındaki fissürlü kayalarda yaşayan birçok yeni kemoototrofik bakteri türü buldular. Bu bakteriler karbondioksit ve su alır ve karbonhidrat ve şekerler oluşturan metabolik süreçleri çalıştırmak için kükürt bileşiklerinde kimyasal enerjiyi dönüştürür. Bu kemoototrofik bakterilerin benzersiz bir özelliği, diğer organizmaları öldürecek kadar yüksek sıcaklıklarda gelişmeleridir.

KAYNAK 2

Ototrof Bakteriler

Ototrof Bakteriler; Yaşamaları için, gerekli organik bileşikleri basit inorganik bileşiklerden sentezleyebilen bakterilere ototrof bakteriler denir. Ototrof bakterilerin bir kaç türü fotosentez yapar. Fotosentetik bakterilerin yeşil bitkilerdeki klorofilden biraz farklı yapıda olan pigmentleri vardır. Yeşil bitkilerin büyük çoğunluğunda klorofillerin kloroplâstlar içinde toplanmasına karşılık, bakterilerdeki pigment, hücrenin sitoplâzmasına dağılmıştır. Diğer ototrof bakteri türleri organik bileşikleri sentezlemek için gerekli enerjiyi demir, kükürt, havadaki hidrojen ve azot bileşikleri gibi inorganik maddelerin oksidasyonundan elde ederler. Bu şekilde enerji elde ederek madde sentezlenmesi olayına “kemosentez” denir.

Advertisement

Bazı bakteriler, sadece oksijenli (aerobik) ortamda, bazıları da oksijensiz (anaerobik) ortamda yaşayabilir. Oksijenli ortamlarda yaşamaya alışmış olanlar oksijensiz ortamda ölürler. Oksijensiz ortamda yaşamaya uymuş olanlar da oksijenli ortamlarda ölürler. Bazı bakteriler ise, geçici olarak oksijenli ve oksijensiz ortama uyum gösterebilirler.


Leave A Reply