Paflagonya Nerededir?

0
Advertisement

Anadolu’da bulunan Paflagonya hakkında kısa bilgi.Paflagonya tam olarak nerededir ve tarihi bölge hakkında bilgi

Paflagonya, Anadolu’da, Karadeniz kıyısında tarihsel bölgeye verilen isimdir. Bitinya, Pontos ve Galatya bölgeleri arasında kalan Paflagonya’nın doğusunda Kızılırmak (eski Halys), batısında Filyos Çayı (Billaios) uzanır. Paflagonlar Anadolu’nun en eski halklarından biridir. Hitit Devleti’ nin yıkılmasından sonra bir süre Friglerin egemenliği altında kalan bölge, İÖ 7. yüzyılda Kimmerler tarafından istila edildi.

Aynı yüzyılda kıyılarda çeşitli Yunan kolonileri kuruldu. Bunların başında Miletosluların kurduğu Sinope (Sinop) geliyordu. Kroisos döneminde bölge Lidya, İÖ 547/546 dolayında Pers egemenliğine girdi. İÖ 333’te Büyük İskender’in, onun ölümünden sonrada da Bergama Kralı Eumenes’in egemenliğine giren bölge, Pontos Krallığı’nın eline geçene kadar yerli prenslerin yönetiminde kaldı. İÖ 1. yüzyılda Roma egemenliğine giren Paflagonya, Diocletianus döneminde (284-305) ayrı bir eyalet durumuna geldi.

İS 395’ten sonra Bizans İmparatorluğu’na bağlandı. Bizans egemenliği sırasında Arap, İran ve Türk ordularının istilasına uğradı. Malazgirt Savaşı’nda sonra bölgeye gelen Danişmend Gazi buraya Kayıları (Bozok) yerleştirdi. Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat döneminde Paflagonya’yı Kayılar’dan Hüsamettin Çoban, sonra da oğlu Alp Yörük ellerinde bulundurdular. Daha sonra Candar Bey’in eline geçti. Paflagonya’nın Sinope dışındaki başlıca kıyı kentleri Sesamos/Amastris (Amasra), İonopolis (İnebolu), Karousa (Gerze) ve Paura (Bafra) idi. İç bölümünde ise Gangra (Çankırı), Pompeiopolis (Taşköprü), Dadybra (Safranbolu) ve Kastamonu önemli kentlerdir.


Leave A Reply