Para İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Para Geçen

0

İçinde para kelimesi geçen deyimler nelerdir, bu deyimlerin anlamları, açıklamaları. Para hakkında, ile ilgili deyimlerin açıklamaları ve anlamları.

Para İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Para İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • ***başında paralansın
  yapılan bir iyilik çok söylendiğinde o iyiliğin artık istenmediğini belirten bir söz.
 • ***beş para almamak
  hiç para almamak.
 • ***beş para etmez
  “hiçbir değeri yok, işe yaramaz” anlamında kullanılan bir söz: “Doktorun oğlu imtihansız geçmek değil, ağzı ile kuş tutsa bile beş para etmez.” -A. H. Çelebi.
 • ***beş paralık etmek
  zor durumda bırakmak, dile düşürmek, rezil etmek.
 • ***beş paralık olmak
  zor durumda kalmak, dile düşmek, rezil olmak: Yaptığı bu hatadan dolayı onuru beş paralık oldu.
 • ***beş parasız kalmak
  harcayacak parası olmamak: “Kış hâlâ çok zordu. Beş parasız kalındığı günler sürüp gidiyordu çünkü.” -A. Kutlu.
 • ***bini bir paraya
  1) pek çok ve ucuz; 2) pek çok yapılan, pek çok olan: “Ali Çavuş’un hiddeti daha ziyadeleşti. Küfrün bini bir paraya.” -N. Nâzım.
 • ***bir paralık etmek
  çok utanacak, işe yaramaz bir duruma düşürmek: “Burnumuzun dibinde araba soydular, namusumuzu bir paralık ettiler.” -R. N. Güntekin.
 • ***(bir yere) para akmak
  yatırım yapılmak: “Yeteneksiz, hırslı mahalle politikacıları, kendi şehirlerine para aksın diye üniversite açma ticaretine girdiler.” -A. Boysan.
 • ***(birini, bir şeyi) iki paralık etmek
  değerini düşürmek: “Talebeliğin şerefini iki paralık etmişti gene.” -R. Ilgaz.
***(birini) bozuk para gibi harcamak
değerini düşürecek biçimde bir kimseden yararlanmaya kalkışmak.
 • ***(birini) on paralık etmek
  birine hakarette bulunmak, birini kötü duruma düşürmek.
 • ***(birini) paravan yapmak
  kendini belli etmeyerek başkasının adından, yetkisinden, gücünden yararlanmak.
 • ***(birinin) parasını çekmek
  para sızdırmak, birinden birtakım gerekçelerle para almak: “Şunu yaparız, bunu yaparız diye Paşa’yı aldatmaktan ve parasını çekmekten başka bir şey yaptıkları yok.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ***(birinin) parasını yemek
  çalışmadan bedavadan geçinmek, birinin sırtından geçinmek.
 • ***(birinin) sırtından (para) kazanmak
  para kazanmak için birini kullanmak: “Benim bu marifetimi bilmeyenlerle bahse girip sırtımdan para kazanan açıkgözler bile oldu.” -H. Taner.
 • ***cebi para görmek
  parası yokken para kazanmaya başlamak.
 • ***ciğeri beş (on) para etmemek
  değersiz, aşağılık bir kimse olmak: “Önüme hiç kimse duramaz bunun için, ciğeri on para etmez adam onlar.” -K. Korcan.
 • ***çuvalla para kazanmak
  aşırı kazanç sağlamak.
 • ***denizde kum, onda para
  parası çok kimse, zengin” anlamında kullanılan bir söz.
 • ***dini imanı para
  tek düşüncesi para olan kimseler için kullanılan bir söz.
 • ***eli para görmek
  eline para geçmek: “Elli yaşlarına doğru pazarcılık yapmaya başladı; eli para gördü, yüzü güldü.” -Ü. Dökmen.
 • ***hükmü parasına geçmek
  para ile dilediğini yapabilme gücünü kazanmak: “Ulan! parama geçer hükmüm diye bağırdı. Getir diyorum iki okka ekmek.” -Ö. Seyfettin.
 • ***ıstılah paralamak
  ağdalı, hiç kimsenin anlamadığı bir biçimde konuşmak.
 • ***içi paralanmak (parçalanmak)
  birine acıyarak çok üzülmek: “Yusuf için her fedakârlığa razı idim. Fakat buna imkân göremiyordum. İçim parçalandı.” -R. N. Güntekin.
 • ***iki paralık olmak
  değerini yitirmek: “Herifi enseleyemezsem diye, aklı başından gidiyordu. Mahalledeki on beş yıllık bekçilik haysiyeti iki paralık olacaktı.” -S. Kocagöz.
***kaç para eder?
“değeri nedir?” anlamında kullanılan bir söz.
 • ***kaç paralık (adam veya şey)
  değersiz.
 • ***kara para aklamak
  yasa dışı yollarla elde edilen parayı yasallaştırmak için yatırım yapmak.
 • ***kendini paralamak
  çok çaba ve özen göstermek: “Çoğunlukla üniversite diploması alabilmek uğruna kendini paralayan bir gençlikle karşı karşıyayız.” -A. Cemal.
 • ***lügat paralamak
  konuşma dilinde geçmeyen yabancı kelimeler kullanmak, ağdalı konuşmak: “Deli eniştemiz, dil dökerek ve lügat paralayarak âlim görünmek isterdi.” -A. Ş. Hisar.
 • ***namusu iki paralık olmak
  onursuz bir duruma düşmek.
 • ***on para etmemek
  hiçbir değeri olmamak: “Güzelliğin on para etmez / Bu bendeki aşk olmasa” -Âşık Veysel.
 • ***on paraya on takla (taklak) atmak
  az bir miktar kazanabilmek için bile onursuzca bir sürü şey yapmak.
 • ***pabuç eskitmek (paralamak)
  bir iş için bir yere çok gidip gelmek, işi takip etmek.
 • ***para basmak
  1) darphanede, basımevinde metali veya kâğıdı para durumuna getirmek; 2) mec. kumarda ortaya para koymak; 3) mec. çok kazanmak; 4) mec. çok kazandırmak.
 • ***para bozmak
  büyük parayı ufak paralarla değiştirmek.
 • ***para çekmek
  bir yere yatırılmış paradan bir bölümünü geri almak: “Murat Bey artık açık kapatmak için bankadan para çekmiyordu.” -T. Buğra.
 • ***para çıkarmak
  1) para basmak; 2) başka yerde bulunan kimseye posta veya banka ile para göndermek.
 • ***para çıkışmamak
  para yetişmemek: “Emine göğsünün altından çıkardığı rutubetli bir meşin çantanın orta gözünü açtı, hesapladı, kırk para çıkışmıyordu.” -R. H. Karay.
 • ***para dökmek (akıtmak)
  çok para harcamak: “Avuç avuç bu fettan kadına para dökerler de doktora on kuruş vermeyi çok görürler.” -E. İ. Benice.
***para dönmek
rüşvetle iş yapılmak.
 • ***para etmek
  değeri olmak.
 • ***para etmemek
  1) değeri pahasına satılamamak; 2) etkisi olmamak, işe yaramamak: “Tastamam geriye dönmedik ama dönsek de para etmez.” -N. F. Kısakürek.
 • ***para getirmek
  kazanç sağlamak: “Hiç ömrümde bir saatimin bu kadar para getirdiğini bilmiyordum.” -M. Ş. Esendal.
***para ile değil
çok ucuz.
 • ***para kesmek
  1) para basmak; 2) mec. çok para kazanmak: “Büyük para kesiyor, yeni yeni bilezikler alıyor.” -H. R. Gürpınar.
 • ***para kırmak
  çok kazanmak: “Ayda üç yüz liradan para kırıyorsun, halis muhlis burjuvasın.” -P. Safa.
 • ***para pul tutmamak
  hesabını bilmemek, birikim yapmamak.
 • ***para saçmak
  gereğinden çok para harcamak: “Yıllardır ilk defa hesap kitap yapmadan etrafına para saçıyordu.” -E. Şafak.
 • ***para saymak
  ödemek.
 • ***para sızdırmak (koparmak)
  zorlayarak veya kandırarak birinden para almak: “Ben kızımı bilirim, bu tartışmaları bahane ederek Metin’den para sızdıracaktı.” -A. Ümit.
 • ***para tutmak
  para biriktirmek.
 • ***para yapmak
  para kazanıp biriktirmek: “Açıkhava’da, Maksim’de verdiği temsillerle kısa zamanda ün ve para yaptı.” -H. Taner.
 • ***para yatırmak
  gerektiğinde almak üzere bir yere para vermek.
 • ***para yedirmek
  1) gereksiz olarak başkasına çok para harcamak; 2) rüşvet vermek.
 • ***para yemek
  1) gereksiz olarak çok para harcamak; 2) çok para harcatmak; 3) görevli bulunduğu yerin imkânlarından yararlanarak para çalmak, rüşvet almak.
 • ***paradan çıkmak
  para harcamak zorunda kalmak: “Canım ne lüzumu var, paradan çıkıyorsun diye âdeta beni azarlıyor.” -R. N. Güntekin.
***paranın üstü
satın alınan şeyin tutarından artan para.
 • ***parasını çıkarmak
  anaparayı kurtarmak, masrafını çıkarmak.
 • ***parasını sokağa atmak
  değeri olmayan bir mala para vermek.
 • ***parasıyla rezil olmak
  para vererek yaptırdığı bir şey iyi çıkmamak, parasının karşılığını alamamak.
 • ***parasızlık çekmek
  para yönünden sürekli sıkıntı içinde olmak: “Ömrünün büyük bölümünde parasızlık çekmiş olan bir çeşit kumarbazdı.” -R. Erduran.
 • ***paraya çevirmek
  herhangi bir şeyi para ile değiştirmek.
 • ***paraya kıymak
  gereken yerde para harcamaktan kaçınmamak.
 • ***paraya para (pul) dememek
  1) çok para kazanır olmak; 2) elde edilen parayı az bulmak; 3) bol para harcamak.
 • ***paraya sıkışmak
  parasız kalmak, para sıkıntısı içinde olmak.
 • ***(parayı) avucuna saymak
  peşin olarak ödemek.
 • ***parayı basmak (bastırmak)
  para vermek: “Fiyatını söylesem şaşar kalırsın ama aldırmıyorum, basıyorum parayı alıyorum.” -M. İzgü.
 • ***parayı denize atmak
  parayı boşuna harcamak, israf etmek.
 • ***yürek paralamak
  çok üzmek: “Son yürek paralayıcı yalvarmama aldırış etmedi.” -H. R. Gürpınar.

Advertisement

Leave A Reply