Paracanthopterygii Takımı Özellikleri, Kapsadığı Balıklar Hakkında Bilgi

0

Paracanthopterygii balık üst takımı ile ilgili bilgiler. Paracanthopterygii üst takımına dahil olan familyalar ve balıklar ile ilgili olarak temel bilgiler.

Paracanthopterygii Takımı Hakkında Bilgi

Paracanthopterygii, yaklaşık 1.200 yaşayan türü tanımlanmış kemiklibalıklar üst takımıdır. Morina, mezgit, fener balığı gibi tanınmış balıkları içeren bu üst takım genellikle altı takıma ayrılır Bunlardan Batrachoidiformes takımının tek bir familya (Batrachoididae) altında toplanan yaklaşık 45, Gadiformes takımının yaklaşık 800, Gobiesociformes takımının tek bir familya (Gobiesocidae) altında toplanan yaklaşık 100, Lophiiformes takımının yaklaşık 265, Percopsiformes takımının yaklaşık sekiz, Polymixiiformes takımının tek bir familya (Polymixiidae) ve cins (Polymixia) altında toplanan birkaç türü vardır. Ama son yıllarda Ophidioidei alttakımmın (kayışbalıkları, deniz incibalıkları, vb) takım düzeyinde Gadiformes’ ten ayrılması, Polymixiiformes takımının (sakallıbalıklar) familya düzeyinde Beryciformes takımına alınması ağırlık kazanmıştır.

fener balığı

Kaynak: flickr.com

Bu üst takıma giren balıkların çoğu denizde yaşar. Yalnız Percopsiformes üyelerinin tümü Kuzey Amerika tatlı sularına dağılmıştır. Batrachoidiformes ve Gobiesociformes (yapışanbalıklar) üyelerinin büyük bölümü tropik ve ılıman bölge denizlerinin kıyılarında, bazıları tatlı sularda; Lophiiformes (fener balıkları vb) ve Gadiformes üyeleri sığlıklarda olduğu kadar derin sularda da yaşar. Morina, mezgit, berlam, gelincikbalı-ğı gibi iyi bilinen türler içeren Gadidae familyası, Gadiformes’in yanı sıra tüm üst-takımda ticari bakımdan önemli balıkların yer aldığı tek gruptur.

Morina

Paracanthopterygii üsttakımının en iri türü olan Atlantik morinası (Gadus morhua) yaklaşık 2 metre uzunluğa ve 90 kg’yi aşan ağırlığa ulaşabilir. Bazı fener balıklarının da uzunluğu yaklaşık 2 metreyi, ağırlığı 35 kg’yi bulur. Ama öbürleri genellikle orta boy ya da küçük yapılı balıklardır.

morina baligi

Kaynak: commons.wikimedia.org

Yumurtaları ve yavruları koruma davranışına bu alttakım üyeleri arasında oldukça az rastlanır (örn. Batrachoididae familyasından Opsanus tau). Gelincikbalıklarından Molva molva’nın dişisi her üreme mevsiminde 60 milyon dolayında yumurta dökebilir. Çoğu türün yumurtaları ve larvaları planktonlar arasında bulunur. Akdeniz intibalığının (Carapus acus) yumurtaları ve ilk larva evresi deniz yüzeyinde geçer. Yaklaşık 7-8 cm uzunluğunda ikinci larva evresine giren yavrular dibe inerek denizhıyarlarının iç asalağı olur. Daha sonraki yaşamlarının çoğunu da konaklarının içinde geçirdikleri sanılmaktadır. Zoarcidae familyasından, Avrupa’nın kuzey kıyılarında görülen Zoarces viviparus bu üsttakımın canlı doğurduğu bilinen az sayıdaki türleri arasında yer alır. Döllenme dişinin içinde gerçekleşir ve embriyon dişinin yumurtalığında gelişir. Fenerbalıklarının derin sularda yaşayan türlerinde eşeysel ikibiçimlilik dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Erkekler dişilerden çok daha küçüktür. Ceratias holboelli türünün erkeği larva evresinden sonra daha iri bir dişiye ısırarak yapışır. Ömür boyu sürecek bu birliktelik sırasında erkek ve dişinin dokuları kaynaşır, dolaşım sistemleri birleşir.

Paracanthopterygii üyelerinin vücut biçimlerinin çok farklı olmasına karşın çene kasları, kuyruk omurlarının yapısı ve genellikle başa yakın bir bölgede yer alan karın yüzgeçlerinin konumu ayırt edici özelliklerini oluşturur. Bu üsttakımın grupları arasındaki ilişkiler ve öbür gruplarla ilişkileri yeterli açıklığa kavuşmamıştır. Derinleştiri-len araştırmalar özellikle Paracanthopterygii ile Acanthopterygii üsttakımları arasında bazı grupların yer değiştirebileceğini göstermektedir.


Leave A Reply