Paragrafın Gelişme ve Sonuç Bölümünün Maddeler Halinde Özellikleri

0
Advertisement

Paragrafların gelişme ve sonuç bölümlerinin özellikleri nelerdir? Gelişme ve sonuç bölümü örnekleri, maddeler halinde özellikleri.

Paragrafın Gelişme ve Sonuç Bölümünün Özellikleri

Gelişme Bölümü

Ele alınan konu ile ilgili düşüncelerin geliştirildiği, açıklandığı, konunun her yönüyle incelendiği, ortaya konduğu bölümdür.

Gelişme bölümünün özellikleri şunlardır:

*** Bu bölümde konu açıklanır, ana fikrin ortaya çıkmasında katkıda bulunan yardımcı fikirler yer alır.

*** Örneklerden, benzetmelerden, karşıtlıklardan, karşılaştırmalardan yararlanılır.

*** Ayrıntılara yer verilir.

*** Bu bölümdeki her cümle kendinden önceki ve sonraki cümleye dil ve düşünce yönünden bağlıdır.

Advertisement

*** “Bununla birlikte, fakat, ama, bu yüzden, dolayısıyla…” gibi bağlayıcı ifadelere çok yer verilir.

Sonuç Bölümü

Gelişme bölümünde anlatılan konu, olay, düşünce yada duyguların kesin yargılarla sonuca bağlandığı bölümdür.

Sonuç bölümünün özellikleri şunlardır:

*** Paragrafın en etkileyici, en can alıcı bölümüdür.

*** Kendinden önceki düşünceleri açıklayıcı, özetleyici, hatırlatıcı bir özellik taşır.

*** Çoğu zaman ana fikir sonuç bölümünde verilir.

*** Kendinden önceki cümlelerle dil ve düşünce yönünden bağlantılıdır.

Advertisement

*** “Kısaca, toplayacak olursak, öyleyse, diyebiliriz ki… ” gibi özetleme bağlaçlarıyla başlayabilir.

Örnekler:

♦Kısaca öğretmen toplumun temel taşıdır.

♦Bir bayram daha böyle hüzünlü bitmişti.

♦İşte, böyle toplumlar geleceğe güvenle bakabilir.

♦Önemli olan saygı duymak, saygıyı kaybetmemektir.

♦Hiçbir oyuncak bize aynı zevki veremezdi.

♦Kısacası herkes çevresine karşı sorumludur.

♦Özetle sağlıklı bir yaşam için spor yapmak gerekir.

♦Yani, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.


Leave A Reply