Parasempatik ve Sempatik Sinir Sisteminin Arasındaki Farklar ve Özellikleri

0
Advertisement

Parasempatik ve Sempatik Sinir Sisteminin karşılaştırılması, özellikleri ve görevleri nelerdir? Aralarındaki farklar.

Parasempatik sinir sistemi, homeostazı ve dinlenme halindeki bedeni kontrol eder ve vücudun “dinlenme ve sindirim” işlevinden sorumludur. Sempatik sinir sistemi vücudun algılanan bir tehdide verdiği tepkiyi kontrol eder ve “savaş ya da kaç” tepkisinden sorumludur.

Parasempatik ve Sempatik Sinir Sistemi

Parasempatik ve Sempatik Sinir Sistemi, insan vücudunun istemsiz işlevlerinden sorumlu olan otonom sinir sisteminin bir parçasıdır.

Karşılaştırılması

 • Giriş
  Parasempatik sinir sistemi, otonom sinir sisteminin iki ana bölümünden biridir. Genel işlevi, homeostazı ve vücudun dinlenme ve sindirme tepkisini kontrol etmektir.
  Sempatik sinir sistemi, otonom sinir sisteminin iki ana bölümünden biridir. Genel eylemi vücudun savaş ya da kaç tepkisini harekete geçirmektir.
 • İşlev
  Parasempatik sinir sistemi dinlenirken vücudun tepkisini kontrol eder.
  Sempatik sinir sistemi, algılanan tehdit sırasında vücudun tepkisini kontrol eder.
 • Bölge
  Parasempatik sinir sisteminin, omuriliğin sakral bölgesi, medulla, kraniyal sinirler 3, 7, 9 ve 10
  Sempatik sinir sistemi, omuriliğin torasik ve lomber bölgeleridir.
 • Yanıtları
  Parasempatik sinir sistemi, Dinlenme ve sindirim
  Sempatik sinir sistemi, savaş ya da kaç tepkisi
 • Nöron Yolları
  Parasempatik sinir sistemi, daha uzun yollar içerir, daha yavaş bir sistemdir.
  Sempatik sinir sistemi, çok kısa nöronlar içerir, daha hızlı bir sistemdir.
 • Genel Vücut Tepkisi
  Parasempatik sinir sistemi, ağırlığı dengeler; vücudu sakin hale getirir.
  Sempatik sinir sistemi, vücut hızlanır, gerginleşir, daha uyanık olur. Hayatta kalmak için kritik olmayan işlevler kapatılır.
 • Kardiyovasküler Sistem (kalp atış hızı)
  Parasempatik sinir sistemi, Kalp atış hızını düşürür.
  Sempatik sinir sistemi, Kasılmayı, kalp atış hızını artırır.
 • Pulmoner Sistem (akciğerler)
  Parasempatik sinir sistemi, Bronşiyal tüpler daralır.
  Sempatik sinir sistemi, Bronşiyal tüpler genişler.
 • Kas-iskelet sistemi
  Parasempatik sinir sistemi, Kaslar gevşer.
  Sempatik sinir sistemi, Kaslar kasılır.
 • Gözbebekleri
  Parasempatik sinir sistemi, daraltır.
  Sempatik sinir sistemi, genişletir.
 • Gastrointestinal Sistem
  Parasempatik sinir sistemi, Mide hareketini ve salgılarını artırır.
  Sempatik sinir sistemi, Mide hareketini ve salgılarını azaltır.
 • Tükürük Bezleri
  Parasempatik sinir sistemi,Tükürük üretimi artar.
  Sempatik sinir sistemi, Tükürük üretimi azalır.
 • Adrenal Bez
  Parasempatik sinir sistemi, katılım yoktur.
  Sempatik sinir sistemi, Adrenalini salgılar.
 • Glikojenden Glikoza Dönüşüm
  Parasempatik sinir sistemi, katılım yoktur.
  Sempatik sinir sistemi, kas enerjisi için glikojeni glikoza dönüştürür.
 • İdrar yanıtı
  Parasempatik sinir sistemi, İdrar çıkışında artış.
  Sempatik sinir sistemi, İdrar çıkışında azalma.
 • Nörotransmiterler
  Parasempatik sinir sistemi, nöronlar kolinerjiktir: asetilkolin.
  Sempatik sinir sistemi, nöronlar çoğunlukla adrenerjiktir: epinefrin / norepinefrin (asetilkolin)

parasempatik sempatik sinir sistemi

Otonom Sinir Sistemi

Otonom sinir sistemi iç organların işlevlerini yani kalp, mide ve bağırsak gibi iç organların işlevlerini düzenler. Otonom Sinir Sistemi, periferik sinir sisteminin bir parçasıdır ve ayrıca vücuttaki bazı kasları da kontrol eder. Otonom Sinir Sistemi’nin işlevleri istemsiz ve dönüşlüdür, ör. kalbin atması, kan damarlarının veya göz bebeklerinin genişlemesi veya daralması vb. – bu yüzden nadiren bunun farkındayız. Parasempatik ve sempatik sinir sistemleri, enterik sinir sistemi ile birlikte Otonom Sinir Sistemi’ni oluşturur.

Advertisement

Parasempatik sinir sistemi nedir?

Parasempatik sinir sistemi, otonom sinir sisteminin bir parçasıdır. Omurilikten ve medulladan kaynaklanır ve homeostazı veya vücut sistemlerinin bakımını kontrol eder. Parasempatik sinir sistemi, vücudun “dinlenme ve sindirme” işlevlerini kontrol eder.

sinir sistemi

Sempatik sinir sistemi nedir?

Otonom sinir sisteminin bir parçası olan sempatik sinir sistemi de omurilikten kaynaklanır; özellikle torasik ve lomber bölgelerde. Vücudun “dövüş veya kaç” tepkilerini veya vücudun algılanan tehlikeye nasıl tepki vereceğini kontrol eder.

Sempatik ve Parasempatik Yanıtlar

Sempatik sinir tepkileri ile vücut hızlanır, gerilir ve daha uyanık hale gelir. Hayatta kalmak için gerekli olmayan işlevler kapatılır. Sempatik sinir sisteminin spesifik reaksiyonları şunlardır:

 • kalbin hızında ve daralmasında artış
 • akciğerlerde bronşiyal tüplerin ve göz bebeklerinin genişlemesi
 • kasların kasılması
 • adrenal bezden adrenalin salınımı
 • kaslara enerji sağlamak için glikojenin glikoza dönüştürülmesi.
 • hayatta kalmak için kritik olmayan süreçlerin kapatılması
 • Tükürük üretiminde azalma: mide sindirim için hareket etmez ve sindirim salgılarını salmaz.
 • idrar çıkışında azalma
 • sfinkter kasılması.

Parasempatik sinir sistemi, sempatik sinir sistemini dengeler. Vücudu sakin bir duruma getirir. Özel yanıtlar şunlardır:

 • kalp atış hızında azalma
 • akciğerlerde bronş tüplerinin ve göz bebeklerinin daralması
 • kasların gevşemesi
 • tükürük üretimi: mide hareket eder ve sindirim için salgıları artırır.
 • idrar çıkışında artış
 • sfinkter gevşemesi.

Nasıl çalışır?

Parasempatik sinir sistemi daha yavaş bir sistemdir ve daha uzun yollar boyunca hareket eder. Medulla veya omurilikten gelen preganglionik lifler, hedef organa yakın ganglionlar oluşturur. Sonunda istenen tepkiyi yaratan bir sinaps yaratırlar.

Advertisement

Sempatik sinir sistemi, çok kısa nöronlar boyunca hareket ettiği için daha hızlı bir sistemdir. Sistem aktive edildiğinde, hormonları ve kimyasal reseptörleri kan dolaşımına salmak için adrenal medullayı aktive eder. Hedef bezler ve kaslar aktive olur. Algılanan tehlike ortadan kalktığında, sempatik sinir sisteminin tepkilerinin etkilerini dengelemek için parasempatik sinir sistemi devreye girer.


Leave A Reply