Paris Nasıl Bir Şehirdir?

0

Dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olarak tüm dünya tarafından kabul edilmiş olan Paris nasıl bir yerdir? Paris hakkında bilgiler.

paris

PARİS, Fransa’nın en büyük şehri ve başkentidir. Ülkenin kuzey kesiminde Seine nehrinin iki yakasında kurulu olan Paris şehri ortalama 100 kilometrekarelik bir yeri kaplar. Önemine, kalabalıklığına, yüzlerce yıldan beri başkent olmasına rağmen, fazla yayılmış, genişlemiş bir şehir değildir. İnsanlar ve şehir adeta sınırlanmıştır. Nüfus bakımından Avrupa’da Londra’dan sonra, Moskova’dan önce, 2. gelir. Dünyanın da 8. şehridir. Ayrıca yıl boyunca Paris’e gelen ortalama 2-3 milyon turist de şehrin kalabalıklığını artırır.

Paris düz bir ova üzerinde kurulmuştur. Denizden yüksekliği ortalama 30-40 metredir, en yüksek yeri olan Montmartre’ın yüksekliği 120 metreyi bulur.

Paris şehri denize 170 kilometre uzaktadır. Havası güzel, iklimi ılımlıdır. Şehrin denizden uzak olmasına rağmen, Seine nehri, Paris’e bir deniz şehri görünüşünü, hattâ havasını sağlar. Kanallar sayesinde, oldukça büyük tekneler Seine nehri üzerinde işliyebildi-ği için, Paris bir liman şehrini de andırır.

Paris’in çevresi ormanlarla, yemyeşil kırlarla, minik göllerle doludur. Sebze bahçelerinde türlü bitkiler yetişir. Ağaç ve çiçek türleri bakımından da Paris çok zengindir. Bol olan yağmurlar daha çok ilkbaharda düşer. Londra kadar değilse de, Paris de yağmurlarının bolluğu ile tanınır.

Paris, Fransa’nın yalnız başkenti olarak değil, kültür, ekonomi, ulaştırma merkezi olarak da önem taşır. Fransa’nın en eski, en büyük üniversitesi olan Sorbonne Üniversitesi, sanat, bilim akademileri, büyük kitaplıklar, büyük ticaret kurumları, bankalar, ünlü müzeler, borsalar burada toplanmıştır. Ayrıca, Paris çok önemli bir endüstri merkezidir. Otomobil fabrikalarının yanında, sanat ve lüks eşya yapımı da dünyada en önemli yeri tutacak derecede gelişmiştir.

Paris ilk önce, Seine nehri içindeki adacıklarda kurulmuştur. Sonradan nehrin iki yakasına yayıldı. Şehre ayrı bir özellik veren Seine nehri, doğudan batıya, Paris’i ikiye ayırarak akar. St. Louis ve La Çite adacıkları şehrin içindedir. Paris’te birçok demiryolu istasyonları, yeraltı demiryolları (metro) kanallar, nehir limanları vardır.

Şehir eskiden duvarlarla çevrili olduğu için, yüzyıllar boyunca, merkezden çevresine doğru yuvarlakça genişlemiş, gelişmiştir; duvarlar da her genişlemede şehri yeniden çevrelemişti. 1841-1845 yılları arasında Paris bugünkü şeklini alıncaya kadar, kale duvarları hep yer değiştirdi. En sonunda eski duvar kalıntıları ortadan kaldırılarak bütün bu yerlerde büyük caddeler açıldı. Şehrin göbeğinde eski çağlardan kalma güzel yapılar, bu arada Notre-Dame Kilisesi, Adalet Sarayı, Louvre Müzesi vardır.

Paris’i ikiye bölen Seine nehri şehri «Sağ Yaka», «Sol Yaka» diye ayırır. Sağ Yaka, (Kuzey Yaka» diye de adlandırılır) daha geniş, nüfusu daha çoktur. Paris’in önemli yapılarından çoğu, büyük bulvarlar, Louvre Müzesi bu yakadadır. Bundan başka, endüstri kolları da bu yakaya yayılmış gibidir. Concorde ve Etoile meydanlarını birleştiren Champs-Elysee dünyanın en güzel caddelerinden biri sayılır.

Şehrin Sol Yaka (Güney Yaka)sı da önemli, ünlü yapılarla, yollarla doludur. Bu kısım daha çok öğrenci bölgesi olarak tanınmıştır. Unlü Quartier Latin buradadır. Gene bu bölgede 1. Napoleon’un yattığı Invalides, şehrin timsali sayılan Eyfel Kulesi, St. Germain Bulvarı, Sorbonne Üniversitesi, Pantheon gibi ünlü yapılar, yollar vardır.

İki yaka, kan damarları gibi yollarla birbirine bağlıdır. Seine üzerindeki 26 köprü iki yakayı birbirine bağladığı gibi şehrin altını, üstündeki yollar gibi kaplıyan Metro da sağ ve sol yakaları birleştirir.

Paris 20 belediye bölgesine (arrondis-sernent = daireye) ayrılmıştır. Her bölgede ayrı bir belediye başkanı ile üç üyeli bir meclis bulunur. Bu üyeler müşavir görevindedirler. 20 bölgenin belediye başkanları ile müşavirlerinin katılması ile kurulan Belediye Meclisinin Başkanı şehrin asıl belediye başkanı durumundadır. Her belediye bölgesi, ayrıca dörde ayrılmıştır. Bu belediyelerin ayrı ayrı numaraları vardır. Semtler adlarından çok bu numaralarla anılırlar (5’inci Daire, 6’ncı Daire gibi).

Paris’in caddeleri, sokakları 1.420 kilometre tutar. Eski yolların birçoğu, kurulduğu günden beri aynı adı taşırsa da Belediye Meclisi bazı sokakların adını değiştirmiştir.


Leave A Reply