Parşvanatha Kimdir?

0
Advertisement

Parşvanatha Kimdir? Caynacılık dinindeki 23. kurtarıcı olan Parşvanatha (Parshvanatha) ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız.

Parşvanatha Kimdir?

Parşvanatha (Sanskrit dilinde “Yılan Tanrı”), parşva olarak da bilinir, Caynacılıkta 23. Tirthankara (kurtarıcı). Hakkında tarihsel bilgi bulunan ilk Tirthankara olmasına karşın, yaşamına ilişkin olgularla efsaneler ayrılmaz biçimde iç içe geçmiştir. Yirmi dördüncü ve sonuncu Tirthankara olan Mahavira’dan (ö. M.Ö. y. 527) yaklaşık 250 yıl önce yaşadığı söylenir. Ana babasının izinden giderek Parşvanatha’nın öğretisini benimseyen Mahavira onun ilkelerini geliştirerek Caynacılığı kurmuştur. Parşvanatha’nın cemaatine katılanlar hiçbir canlıyı öldürmeyecekleri, hırsızlık etmeyecekleri, yalan söylemeyecekleri, canlı ya da cansız hiçbir şeye bağlanmayacakları konusunda yemin ederlerdi.

Mahavira ise bunlara cinsel zevkin reddedilmesini ekleyerek Caynacılığın beş büyük yeminini (mahavrata) oluşturdu. Parşvanatha keşişlerin giyinmesine izin vermiş, ama Mahavira giyinmeyi reddetmişti. Zamanla ikisinin görüşleri uzlaştırıldı ve Parşvanatha yandaşları da Mahavira’nın reformlarını benimsedi.

Parşvanatha’yla ilgili efsanelerde onun yılanlarla ilişkisi önemli yer tutar; annesinin onu doğurmadan önce yanı başında yerde sürünen bir kara yılan gördüğü söylenir. Bütün resim ve heykellerinde Parşvanatha’ nın başının üzerinde yılanlardan oluşan bir kubbe vardır. Caynacılığın kutsal metinlerinden Kalpasutra’da, bir çilecinin yaktığı ateşte kütüğün içinde kalan bir yılan ailesini kurtardığı anlatılır. Sonradan yeraltındaki naga’ların (yılan) kralı Dharana olarak yeniden doğan yılan da, onu düşman bir cinin yolladığı fırtınadan korumuştur.

Advertisement

Leave A Reply