Patka Ördeği Nasıl Bir Hayvandır? Özellikleri, Beslenmesi, Habitatı Hakkında

0
Advertisement

Patka ördeği nedir, nasıl bir hayvandır, özellikleri nelerdir? Patka ördeği nerede yaşar, beslenmesi, habitatı hakkında bilgi

patka ördeği

Kaynak: commons.wikimedia.org

Patka Ördeği

Patka; Anseriformes (kazsılar) takımının Anatidae familyasının Aythya cinsini oluşturan 12, Netta cinsini oluşturan üç ördek türünün ortak adıdır. Patkalar büyük bir beceri ile suya dalar ve suyun altında yüzerler. Anas cinsini oluşturan ve su yüzeyinde beslenen türlere göre gövdeleri daha yuvarlak, başları daha iri, boyunları daha kısadır. Ayrıca hiçbirinde parlak tüylerden oluşan kanat aynası bulunmaz. Başlıca besinleri su bitkileridir. Dişi patka kendi yuvasına ya da başkalarınınkine 7-17 yumurta bırakır. Yaklaşık 23 gün süren kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan palazlar hemen dişiyi izleyerek yüzmeye başlar; birkaç haftada dalmayı, 6-8 hafta sonra da uçmayı öğrenirler.

Türkiye’de beş patka türü görülür. 56 cm uzunluğundaki Macar ördeği (Netta rufina) en irileridir. Erkeğin başı parlak kızıl, boynu, karnı ve kuyruğu kara, sırtı kahverengidir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ürer ve kışlar. Uzunluğu 46 cm olan karabaş patkanın (Aythya marila) erkeğinde baş, boyun ve kuyruk bölgeleri siyah, sırt gri, karın beyazdır. Türkiye’de az sayıda Macar ördeği kışlar. Uzunluğu 43 cm olan tepeli patkanın (A. fuligula) erkeğinde baş, boyun ve kuyruk bölgeleri siyah, karın beyazdır. Başında, arkaya yatık biçimde uzunca bir tepelik bulunur. Uzunluğu 46 cm olan elmabaş patkanın (A. ferina) erkeğinde baş pas kızılı, boyun ve kuyruk bölgeleri kara, sırt gri, karın beyazdır. Türkiye’de ürer ve kışlar. Uzunluğu 41 cm olan pasbaş patkanın (A. nyroca) erkeğinde karın beyaz, öbür bölümler pas kızılıdır. Türkiye’de az sayıda pasbaş patka ürer ve kışlar. Kuzey Amerika’ya özgü türlerden A. valisineria’nın erkeğinde baş kızıl, göğüs kara, sırt ve karın beyazdır. Amerika’da yaşayan kızılbaş patka (A. americana) Eskidünya’ nın elmabaş patkasına çok benzemekle birlikte daha iridir. Bütün patkaların dişilerinde tüyler daha soluk ve kahverenginin tonlarında olduğundan tür ayrımı yapmak oldukça güçtür.

Yetişme ortamı

Patka ördeği, kenarlarında ortaya çıkan yoğun bitki örtüsü ile zengin su altı ve yüzen bitki örtüsüne sahip oldukça sığ tatlı su kütlelerini tercih eder. Bazı bölgelerde tuzlu su veya acı su havuzları veya sulak alanlar kullanacaktır. Geçişte ve kış mevsiminde kıyı sularında, iç denizlerde ve büyük, açık lagünlerde sık sık görülür.


Leave A Reply