Patrona Halil İsyanı Hakkında Bilgi

0

Patrona Halil kimdir? Patrona Halil İsyanı ne zaman ve neden çıkmıştır? Sonuçları ne olmuştur? Patrona Halil İsyanı ile ilgili bilgi.

Patrona Halil İsyanı; III. Ahmet döneminde Lale Devri’ne bir tepki niteliğinde çıkan ayaklanmadır. (28 Eylül – 2 Ekim 1730) Elebaşı olan kişinin adıyla anılır. Ayaklanmanın temel nedeni Nevşehirli Damat Ferit Paşa‘nın Batı yöntemleriyle eğitilmiş yeni bir ordu kurma girişimidir. İran Savaşları dolayısıyla Osmanlı maliyesi bozuldu, devlet gelirleri kısıldı. Asker ve memurların gelirleri azaltıldı, halka ağır vergiler yüklendi. III. Ahmet’in de savaştan kaçınması, gerekli orduyu toplamaması Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın durumunu olumsuz yönde etkiledi. İstanbul halkında taşkınlık son haddini bulunca Nevşehirli İbrahim Paşa ile yandaşlarına karşı ayaklanma hazırlıkları başladı. İbrahim Paşa’nın damatları olan Vezir Mustafa Paşa, Kethüda Mehmet ve Yeniçeri Ağası Hasan Ağa durumu sadrazama haber vermekten kaçındılar. Olayı öğleden sonra öğrenen III. Ahmet, kızkardeşi Hatice Sultan ve Paşmakçızade Abdullah Efendi’nin önerisiyle İbrahim Paşa’yı yanından ayırmadı. Aynı gün akşam İbrahim Paşa adamlarıyla ayaklanmayı bastırmak amacıyla İstanbul’a geçtiyse de güçlü bir kadro toplayamadı. III. Ahmet durumu kurtarmak için damadını feda etmeye hazırdı. Önce Onu görevden almayı, daha sonra da sürgüne göndermeyi düşündü. Asiler ise kendilerine teslimini istiyorlardı. III. Ahmet asilerin saraya hücuma yeltendiklerini görünce, İbrahim Paşa’yı idam ettirdi, cesedi asilere verildi. Asiler “Padişah Saltanattan çekilmedikçe olayların sonu gelmeyeceğini” söylediler. Bunun üzerine III. Ahmet saltanattan çekilmeye karar verdi, tahta I. Mahmut çıktı. Patrona Halil ayaklanmayı gerçekleştirdikten sonra Lale Devrinde yapılan tüm yenilikleri ortadan kaldırdı. Kağıthane, Alibeyköy ve Karaağaç’ta yapılmış olan 120 den fazla yalı ve köşk yakılıp yıkıldı.


Leave A Reply