Pavniler Kimdir? Hakkında Bilgi

0

Pavniler kimlerdir? Amerikan Yerlisi olan Pavniler nerede ve nasıl yaşamaktadır? Pavnilerin kültürü, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Pavniler

Pavniler

Pavniler Kimlerdir?

Pavniler; Kuzey Amerika’da, 19. yüzyılın ikinci yarısına değin Platte Irmağı kıyısında yaşayan, Kaddo dil öbeğine bağlı Yerli kabilesidir. 19. yüzyılda Kitkehaki, Çaui, Pidahaurat ve Skidi adlı görece bağımsız gruplardan oluşuyordu. Her grup da kendi içinde temel toplumsal birim olan köylere ayrılmıştı.

Kubbe biçimli, toprakla örtülü büyük kulübelerde oturan Pavniler, buffalo avına çıktıklarında deri çadırlar kullanırlardı. 17. ve 18. yüzyıllarda güneybatıdaki İspanyol yerleşmeleri aracılığıyla başlayan at yetiştiriciliği, Pavnilerin bir başka uğraşı olan çömlekçiliğin gerilemesine yol açtı. Pavnilerde sınıf ayrımı reis, rahip ve şamanlara tanınmış ayrıcalıklara dayanıyordu. Her köy ya da grubun reisi kendi korumasında bulunan kutsal bir bohçaya sahipti. Şamanların hastaları iyileştiren, düşman saldırılarını ve kıtlıklan önleyen özel güçleri olduğuna inanılırdı. Rahipler dinsel törenleri yürütür ve kutsal şarkıları okurdu. Şamanist ve avcı toplulukların yanı sıra askeri topluluklar da vardı.

Pavnilerin dini oldukça gelişkindi. Bazı yıldızların tanrı olduğuna inanır ve doğmaları için törenler düzenlerlerdi. Mısır ekme tarihini belirleme gibi pratik işlerde de astronomiden yararlanırlardı. Mısırı Güneş tanrısının bağışlayıcılığına aracılık eden sembolik ana olarak kabul ederlerdi.

Öteki önemli tanrılar en büyük güç sayılan Tirawa ile sabah ve akşam yıldızlarıydı. Pavni dininin bir parçasını oluşturan, tutsak bir yetişkin kızı sabah yıldızına kurban etme geleneği 19. yüzyılda ortadan kalktı. Beyazlarla barışçıl ilişkiler kuran ve genellikle sınır ordularında izcilik yapan Pavniler, 1833, 1848 ve 1857’de yaptıkları antlaşmalarla Nebraska’daki topraklarının büyük bölümünü ABD yönetimine devrettiler. 1876’da Nebraska’daki son topraklarından çıkarılarak Oklahoma’ya yerleştirildiler. Son verilere göre Oklahoma yerleştirme kampında ve çevresinde 2.300’den fazla Pavni yaşamaktaydı.


Leave A Reply