Oklahoma Nerededir? Oklahoma Eyaleti Hakkında Coğrafi, Ekonomik ve Tarihi Bilgiler

0
Advertisement

Oklahoma nerededir? Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Oklahoma Eyaleti hakkında coğrafi, ekonomik ve tarihi bilgiler.

Oklahoma

Kaynak: wikipedia.org

Oklahoma

Oklahoma; Amerika Birleşik Devletleri’nin 46. eyaletidir. ABD’nin güneybatı eyatlerindendir. Kuzeybatıdan Colorado, kuzeyden Kansas, kuzeydoğudan Missouri, doğudan Arkansas, güneyden Teksas, batıdan New Mexico eyaletleriyle çevrilidir.

  • Yüzölçümü: 181.090 km2.
  • Başlıca kentleri: Oklahoma City (merkez), Tulsa, Lawton, Norman, Midwest City.

Eyalet toprakları, doğu ve batıdaki dağ sıraları dışında genelde düzlük bir alanda yer alır. Doğuda Boston, güneybatıda Quechita Sıradağları uzanır. ABD’nin orta bölümünde kuzeyden-güneye geniş bir şerit olarak uzanan Great Plains (Büyük Ovalar) adlı geniş düzlüklerin güneydoğu bölümü, eyalet sınırları içindedir. Eyalet orta bölümündeki ova, güneye doğru açılarak Meksika Körfezi’ne doğru uzanır. En alçak noktada 110 m olan yükselti, kuzeybatıya gidildikçe 2.157 m’ye ulaşır. Arkansas Irmağı, eyaleti doğu-batı doğrultusunda aşar ve güney sınırını oluşturan Red Diver ile birlikte Missisippi Irmağı’na katılırlar. Irmaklar üzerinde barajlar kuruludur. Doğu ve orta kesiminde tropikal iklim egemendir. Yazlar nemli ve sıcak, kış ayları ılımlı ve bol yağışlıdır. Batıya gidildikçe iklim karasal özellik kazanır. Kuzeybatıdaki dağlık bölgede doğal orman alanları vardır.

Büyük ölçekli çiftliklerde ticari amaçlı üretim yapılır. Buğday, mısır, darı, çavdar, pamuk, yerfıstığı, başlıca tarım ürünleridir. Süt ineği, büyükbaş hayvanlar koyun, kuzu, kümes hayvanları, domuz beslenir. Eyalet, orman varlığı açısından zengin değildir. Petrol, doğal gaz, kömür, helyum, bakır, gümüş, granit, kum ve taş, kurşun, çinko önemli yeraltı kaynaklarıdır. Maden işleme, hayvancılık ulaştırma başlıca endüstri dallarıdır, Karayolları, demiryolları, hava ulaşımı gelişmiş düzeydedir. Arkansas suyolu ağı üzerinde, Catoosa ve Muskoge limanları vardır. Kızılderililerin toplam nüfus içinde oranı % 2.2, Zencilerin % 7’dir. Hristiyanların büyük çoğunluğu Babtist, Metodist, ve Katolik kiliselerine üyedir.

Tarihi:

Beyazlar ilk kez 1541’de eyalet topraklarına ayak bastılar. İlk ticaret merkezi, Salina’da kuruldu. Lousiana Satışı (1803) ile Oklahoma Bölgesi ABD’ye bağlandı. 1830’da bölgeye yerleşen Beyazların baskılarıyla Kızılderili boylarının bazıları topraklarından ayrılarak Missisippi’nin doğusuna çekildiler. Yöredeki Kızılderililerle, İç Savaş’ta (1861-1865) Güneylilerin yanında yer aldıklarından cezalandırılarak topraklarının bir bölümünü yitirdiler. Yöreye yeni gönderilen Kızılderililer ise eskiler arasında çıkan çatışmalar uzun yıllar sürdü. Federal Hükümet, buradaki toprakların bir bölümünü topraksız doğu Kızılderililerine verdi. 1870-1872 arasında ilk demiryolu, Oklahoma Toprağı yönetimi kuruldu. 1907’de ABD’nin 46. eyaleti konumunu kazandı.

Eyalet Parlamentosu, dört yıl için genel oyla seçilen 48 üyeli Senato ile iki yıl için genel oyla seçilen 99 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Eyalet, Federal Kongre’de 6 temsilci, 2 senatörle temsil edilir.

Advertisement

Leave A Reply