Peçenekler Kimlerdir?

0

Peçenekler kimlerdir? Peçenekler ne zaman ve nerede yaşamışlardır? Peçeneklerin tarihi, hakkında bilgi.

PeçeneklerPeçenekler; Türk boyudur. 8.-11. yüzyıllar arasında Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar’da yaşadılar. 889’da Volga’nın batısına geçtiler ve Karadeniz’in kuzeyine yerleştiler. Burada yönetim birliği içerisinde bir devlet kurdular ve Karpat Dağlan’na kadar uzanan alana egemen oldular. Hazarlarla yaptıkları savaşı kazanıp onları zayıf düşürdüler. Rusların üzerine gitmeyen Peçenekler, daha çok batı yönünde ve Macaristan topraklarına doğru yayılmayı yeğlediler. Ancak bir süre sonra Ruslarla savaşmaya başladılar. Rus ve Bizanslı tüccarlarla olan ticaret ilişkileri de büyük artış gösterdi. Rusya’dan Bizans’a gelen Rus tüccarları, Peçenek topraklarından geçerken vergi vermeye başladılar. Karadeniz kıyı kentlerinde yerleşen Peçeneklerle, dost geçinmek isteyen Bizanslılar, zaman zaman onların askeri gücüne de başvurmaktan geri kalmadılar. Bulgarların Bizans saldırıları sonucu ezilmesi üzerine, Peçeneklerle Bizanslılar komşu oldular. 1035’te Tuna Irmağı’nın güneyine geçen Peçeneklerle Bizanslılar arasındaki dostluk ilişkileri sona erdi. 1036’da başlayan Peçenek akınları, 1048’e kadar sürdü. Turak Hakan ile anlaşamayan bazı komutanlar ona başkaldırdılarsa da, yenilgiye uğrayarak Bizans’a sığındılar. Silistre bölgesinde yerleşen bu kaçak Peçenekler, 1049’da Tuna Irmağı’nın güneye geçen Turak Hakan’ın saldırısına uğradılar. Bizanslılardan destek gören Peçenekler, Turak Hakan’ı yenilgiye uğrattılar. İleri gelen, Peçeneklerden 140 kadarı İstanbul’a getirildi. Bundan sonra Bizanslılar, çeşitli maddi değerlerle elde ettikleri 15 bin kadar Peçenek askerini, Alparslan’a karşı savaşmak üzere Malazgirt’e götürdüler. 1091’de Kumanlarla birleşen Bizanslılar, Peçenekleri, Lenium’ da ağır bir yenilgiye uğrattılar. Bu yenilgide büyük kayıplar veren Peçeneklerin sağ kalanları, Balkanları terk ettiler. Bundan sonra da, askeri ve politik önemlerini yitirdiler. Peçenekler en güçlü dönemlerinde bile bir türlü yerleşik düzene geçemediler.

Advertisement

Leave A Reply