Perge Antik Kenti Nerededir? Tarihi, Eserleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Perge antik kenti nerededir? Perge Antik kentinin tarihteki yeri, tarihsel eserleri, gezilecek yerleri hakkında bilgi.

perge

Kaynak: pixabay.com

PERGE; Anadolu’da, Pamfilya Bölgesi’nde antik kenttir. Günümüzde Antalya’nın 18 km doğusunda, Murtuna Köyü yakınında ören yeridir. Perge, doğudan batıya Pamfilya Bölgesi’ni geçerek Antalya üzerinde Pisidya Bölgesi’ne bağlanan ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Ayrıca o tarihte ulaşıma elverişli Aksu (Kestros) Irmağı’na da çok yakın olması nedeniyle, Pamfilya’nın en önemli kentlerinden biriydi. Kentin adının Yunanca olmayışı, Side gibi eski bir yerleşim yeri olduğunu gösterir.

Tarih:

Kentin adına ilk kez İÖ 4. yüzyılda rastlanır. İÖ 333’te Büyük İskender tarafından ele geçirildi. Surları, kentin Seleukoslar egemenliği altında kaldıkları dönemde, III. Antiokhos zamanında (İÖ 223-187) yapıldı. İÖ 188′ deki Apameia Barışı’ndan sonra Bergama Krallığı’nın vasiyetiyle Roma’ya kalışı ile (İÖ 133) Roma egemenliğine geçti. Roma yönetiminde en büyük gelişmesini İS ilk üç yüzyılda gösterdi. İS 4. yüzyılda Hristiyanlığı zayıflamaya başladı. Arap akınlarına uğradı. 1207’de Selçuklularca, 1299’da Hamidoğullarınca alındı. 139l’de I.Murat tarafından Osmanlı topraklarına katıldı.

Perge - Antalya

Perge – Antalya (Kaynak : pixabay.com)

Tarihsel Eserler:

Akropolisin eteğin-deki düzlükte yer alan asıl kent, güney kuzey ve doğu-batı yönlerinde birbirini kesen direkli ve ortasında su kanalı bulunan iki geniş caddeyle dört bölüme ayrılır. Perge’de tapınak, tiyatro, stadion, Plancia Magna mezar anıtı ve kuzey-güney caddesinin güney uzantısının dışında görülebilen tüm kalıntılar Hellenistik dönem kent surları içinde yer alır. Kare biçimindeki iki kule arasında bulunan kapı (dış kapı) Hadrianus dönemine tarihlenir. Kapıdan girildikten sonra bir dikdörtgen avlu ve onun ardından zafer takı biçimli bir iç kapı bulunur. Bu da geçilince oval avlulu kapı diye bilinen eski kent kapısına ulaşılır. At nalı biçiminde planlı, iki yanda anıtsal yuvarlak kulelerce korunan bu kapı, Hellenistik dönemden kalmadır. Kapının doğusunda, etrafı sütunlarla çevrili avlu tipinde (peristilli) agora yer alır.

Sütunlu caddenin akropolis eteğindeki kuzey ucunda U planlı anıtsal bir çeşme (nymphaion) bulunur. Kent surları içinde kalan öteki önemli yapı kalıntıları arasında doğu-batı caddesinin batı kapısı yanındaki hamam, yine aynı caddenin hamama göre akropolis yönünden kalan iyi korunmuş, palestra sayılabilir. Kentin dışında bulunan kalıntılardan ilki, Afrodisias’tan sonra günümüze en iyi gelebilen ikinci stadion olan Perge stadionudur. İS 2. yüzyıla tarihlenen bu Roma yapısı, 12 bin kişiliktir. Bir tepeye yaslanmış olan tiyatro 15 bin kişilik olup, plan biçimi bakımından Yunan tiyatrolarına benzer.

Advertisement

Leave A Reply